Goedkope euro en olie maken CFO optimistisch over omzet

Zeker 85% van de Nederlandse corporate CFO's verwacht dat de omzet van hun onderneming in 2015 stijgt. Daarentegen is de CFO minder dan voorheen bereid risico's te nemen. De risicobereidheid is voor het eerst sinds jaren gedaald en toenemende regeldruk wordt door 43% van de CFO's gezien als significant risico.

Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte die ieder kwartaal wordt gehouden. De verwachtingen van de CFO over de omzetontwikkeling van hun onderneming is positief. Zeker 85% verwacht een hogere omzet en 40% verwacht een verbetering in hun operationele marges dit jaar. Jan de Rooij, partner CFO programma bij Deloitte: ‘De vooruitzichten voor Nederlandse ondernemingen zijn gunstig. Vooral internationaal opererende ondernemingen en bedrijven die veel exporteren naar landen buiten de eurozone kunnen enorm profiteren van de zwakke euro. Door de dalende olieprijs zullen de kosten voor veel ondernemingen dit jaar gaan dalen, met betere operationele marges als gevolg. Op termijn profiteert ook de consument van deze lagere prijzen.”Geopolitieke spanningen en regeldrukDe CFO is tevens gevraagd naar de grootste risicofactoren voor komend jaar. Bijna 50% geeft aan dat geopolitieke spanningen een negatieve invloed kunnen hebben op hun onderneming en 43% vreest voor meer druk als gevolg van wet- en regelgeving. Jan de Rooij, partner CFO Programma bij Deloitte: ‘Het is opvallend dat de CFO voor meer regeldruk vreest, ook nu het kabinet veel pogingen doet de regeldruk voor bedrijven juist te verminderen.’ De bereidheid om balans-gerelateerde risico’s te nemen daalde voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2013. Zo’n 28% van de CFO’s is van mening dat nu het juiste moment is om risico’s te nemen, dit ten opzichte van 45% een kwartaal eerder.Optimisme daalt verderOndanks een positieve omzetverwachting, is het optimisme onder de corporate CFO’s over de financiële vooruitzichten van hun onderneming in het vierde kwartaal gedaald tot 31%. ‘De geopolitieke onzekerheid speelt nog steeds een rol bij het matige optimisme. Daarnaast zet de economische groei nog niet hard door en stelt de ECB het nemen van stimuleringsmaatregelen uit. Al deze externe factoren hebben negatieve invloed op het sentiment van de CFO’, aldus De Rooij.