Grote stappen met de invoering van ketenzorgplicht

Verwachtte discussie om CSDDD op deelonderwerpen af te zwakken.

Nadat het er eerst op leek dat de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), een Europese ketenzorgplicht voor het bedrijfsleven, niet op de vereiste meerderheid kon rekenen van de lidstaten, lijken de kansen te zijn gekeerd, zo schrijft Steven van Dalen (Boer & Croon). Nu is besloten om dit nog voor de Europese verkiezingen in het Europees Parlement in stemming te brengen, is de kans zeer groot dat deze wordt aangenomen.

Nationale wetgeving

Dit schept eindelijk duidelijkheid voor het Europese bedrijfsleven. Dat kan zich nu gaan voorbereiden op de verplichtingen die met deze belangrijke Europese richtlijn gepaard gaan. Maar eerst zal CSDDD door de lidstaten in hun nationale wetgeving moeten worden opgenomen om bindend te zijn voor bedrijven. Ook zullen zij mechanismen moeten optuigen voor handhaving en sancties voor niet-naleving.

Lees ook: 

 

Best practice

De lidstaten doen er goed aan om lering te trekken uit de ervaringen van Duitsland, waar een nationale ketenzorgplicht reeds eerder is aangenomen. Door dit als een “best practice” te beschouwen kan worden geanticipeerd op eventuele fouten en dilemma´s waar de Duitse wetgever mee is geconfronteerd. En wellicht antwoord op vragen als het wel of niet integreren van een corporate governance-code of andere vormen van bestuurders- en bedrijfsverplichtingen. Dit komt niet alleen de efficiency, maar ook de snelheid van invoering ten goede.

Vestigingsklimaat

Tot slot valt gedurende de implementatie van de wetgeving te verwachten dat er een discussie op gang komt om CSDDD op deelonderwerpen af te zwakken, anders te interpreteren of uitzonderingsgevallen te benoemen. ESG-wetgeving komt voort uit het streven om de hoogste normen voor milieubescherming, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen in acht te nemen. Echter, als dit op mondiaal vlak betekent dat de concurrentiepositie van Europese bedrijven ernstig wordt benadeeld, lopen we de kans dat het kind met het badwater wordt weggegooid. ESG-idealen zullen altijd in balans moeten blijven met een gezond vestigingsklimaat. (ANP)

Gerelateerde artikelen