Het Dashboard van de BV Nederland – December 2013

Nederland is zich druk aan het voorbereiden op de aankomende feestdagen. Wie zien weliswaar een heel beperkt aantal zonuren, de filedruk neemt toe op de Nederlandse wegen en een zware Sintstorm teisterde ons land. Maar de Nederlandse economie in rustiger vaarwater te zijn aangekomen. Consumenten zien hun financiële toekomst een stuk positiever tegemoet en de werkloosheid blijft langzaam maar gestaag dalen. Een ander positief signaal komt uit de conjunctuurgevoelige uitzendbranche. Ook hier lijkt het herstel te hebben ingezet. Welke effecten zien we deze maand op het Dashboard van de BV Nederland?

Deze maand in het Dashboard van de BV Nederland aandacht voor werkloosheid, consumentenvertrouwen en het aantal uitzenduren in Nederland.Door Janine Baetsen, Finance Specialist bij ConQuaestor.Werkloosheid opnieuw gedaaldDe werkloosheid onder de Nederlandse beroepsbevolking is in oktober 2013 verder afgenomen ten opzichte van september dit jaar. Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De officiële werkloosheid in Nederland is het cijfer van de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn alle personen van 15 tot 64 jaar zonder werk (of met werk voor minder dan twaalf uur per week), die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn. In oktober 2013 waren er 674.000 werklozen, tegenover 685.000 in september dit jaar. Na de afname van 11.000 werklozen in de maand oktober komt het werkloosheidspercentage uit op 8,5% van de Nederlandse beroepsbevolking. De afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld 7.000 per maand af. De werkloosheid daalde het sterkst bij mannen en jongeren.De daling van het aantal werklozen in oktober volgt op de positieve ontwikkelingen welke zijn ingezet in augustus van dit jaar, toen het maand op maand aantal werklozen ook al met 11.000 afnam. Kwartaal op kwartaal is de toename van het aantal werklozen sinds begin 2012 niet zo laag geweest als in kwartaal drie van 2013.Aantal uitkering stijgt nog welOktober telde ruim 408.000 lopende WW-uitkeringen en dat is 2% meer dan in september 2013. Er werden in oktober dit jaar 58.000 nieuwe uitkeringen verstrekt en 50.000 beëindigd. Zoals gebruikelijk na de zomermaanden (begin nieuwe schooljaar) nam het aantal lopende WW-uitkeringen vanuit de sector onderwijs in oktober flink af. Seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca lieten in oktober juist een sterke toename zien van het aantal lopende WW-uitkeringen.Er werden in de periode januari tot en met oktober van dit jaar 508.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dat waren er ruim 100.000 meer dan in dezelfde periode van 2012. In dezelfde periode dit jaar beëindigde UWV 440.000 WW-uitkeringen, 75.000 meer dan in 2012. Bijna de helft van de uitkeringen (213.000) werd dit jaar beëindigd vanwege werkhervatting. Het aantal uitkeringen dat gestopt werd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur bedroeg 157.000.Consumentenvertrouwen op hoogste punt in 2 jaar tijdConsumenten waren in november 2013 veel minder somber  dan in oktober van dit jaar. De graadmeter steeg 9 punten en kwam uit op -18. Dit is de hoogste stand sinds de zomer van 2011, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het consumentenvertrouwen geeft de verwachtingen voor klimaat en de eigen financiële situatie in de voorbije en toekomstige 12 maanden weer. De antwoorden vormen samen een indicator voor een positieve of negatieve vooruitblik op de Nederlandse economie. Consumentenvertrouwen in Nederland november 2012 – november 2013Periode (Consumentenvertrouwen)November 2012 (-38)December 2012 (-39)Januari 2013 (-35)Februari 2013 (-44)Maart 2013 (-41)April 2013 (-35)Mei 2013 (-32)Juni 2013 (-36)Juli 2013 (-38)Augustus 2013 (-33)September 2013 (-33)Oktober 2013 (-27)November 2013 (-18)De stemming voor wat betreft het economisch klimaat verbeterde de afgelopen maanden sterk. Het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden verbeterde het meeste. Ook de stemming over de economie in de afgelopen 12 maanden verbeterde aanzienlijk. De koopbereidheid van consumenten nam in november ook toe, maar minder sterk dan het vertrouwen in het economisch klimaat. Consumenten waren minder negatief over de ontwikkeling van hun eigen financiële situatie, maar vonden de tijd wel minder gunstig voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines, meubels en televisies, vergeleken met oktober. Aantal uitzenduren stijgt voor het eerst sinds anderhalf jaar Naast consumenten- en producentenvertrouwen en werkloosheidscijfers geeft ook het aantal uitzenduren in Nederland een duidelijk signaal af over de economische omstandigheden. Het aantal uitzenduren in fase A steeg in het derde kwartaal met 0,5%  ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013. De bescheiden toename volgt op vijf kwartalen met een daling. Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, uitzendbranche en uitzendkracht, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal uitzenduren in fase B en C steeg in het derde kwartaal ook. Met 0,7% lag de toename in dezelfde orde van grootte als bij de uitzenduren in fase A.De arbeidsmarktindicatoren laten al met al een gemengd beeld zien. Behalve het aantal uitzenduren steeg ook het aantal vacatures in het derde kwartaal iets. Het was de eerste groei in twee jaar. De werkloosheid blijft hoog, al was er in oktober de eerder genoemde een afname van 11.000 werklozen. Het aantal banen daalde in het derde kwartaal nog wel fors. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden waren er 46.000 banen van werknemers minder dan in tweede kwartaal van 2013.