Het Dashboard van de BV Nederland – September 2013

De zomervakantie is voorbij – Nederland keert terug naar werk en school. Dat de economie geen zomerreces heeft gehouden blijkt uit de kleine lichtpuntjes die verschillende indicatoren laten zien. Het consumenten- en producentenvertrouwen zitten in augustus duidelijk in de lift en ook de inflatie lijkt over het hoogste punt heen te zijn. Daarentegen blijven economen zich zorgen maken over de consumentenbestedingen. Welke ontwikkelingen zien we deze maand op het Dashboard van de BV Nederland?

Deze maand in het Dashboard van de BV Nederland aandacht voor het producenten- en consumentenvertrouwen, de consumentenbestedingen en de stand van de inflatie. Door Janine Baetsen, Finance Specialist bij ConQuaestorProducentvertrouwen in de liftDe stemming onder de ondernemers in de industrie is in augustus 2013 verbeterd. Het producentenvertrouwen steeg van -3,5 in juli naar -1,6 in augustus. De stemming van de producenten verbeterde voor de vierde maand op rij, maar is nog steeds negatief. Producentenvertrouwen in Nederland 2012-2013Periode – ProducentenvertrouwenAugustus 2012 -4,7September 2012 -6,6Oktober 2012  -7,6November 2012 -6,8December 2012 -5,6Januari 2013  -5,6Februari 2013  -3,6Maart 2013 -4,8April 2013  -5,6Mei 2013  -4,2Juni 2013  -4,1Juli 2013    -3,5Augustus 2013  -1,6Bron: CBS Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren afkomstig uit de maandelijkse Conjunctuurtest van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS vraagt ondernemers in de industrie maandelijks naar de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.Het oordeel van de ondernemers over de voorraden verbeterde sterk. Zij waren ook een stuk minder pessimistisch over de verwachte productie. De stemming over de orderpositie veranderde weinig. Er waren in augustus meer ondernemers die dachten dat het economische klimaat voor hun onderneming de komende drie maanden zal verbeteren dan ondernemers die dachten dat het economische klimaat zal verslechteren. In de voorafgaande maanden was de stemming nog erg negatief. Consumentenvertrouwen herstelt zich lichtDe stemming onder consumenten is in augustus verbeterd. In juni en augustus verslechterde het consumentenvertrouwen nog, nadat de indicator zich in de voorgaande maanden licht had hersteld. Het consumentenvertrouwen steeg 5 punten en kwam uit op -33. De stijging kwam doordat consumenten aanzienlijk minder negatief waren over het huidige economisch klimaat. Hun koopbereidheid bleef echter onverminderd laag. De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter gaat. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de mening van huishoudens over het algemene economisch klimaat en over de eigen financiële situatie. Maandelijks worden hierover in het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) vijf vragen gesteld aan ongeveer duizend huishoudens. De geïnterviewden kunnen vinden dat het beter gaat ( de ‘optimisten’), dat het slechter gaat (de ‘pessimisten’) of dat de situatie gelijk blijft. De indicatoren worden berekend door het percentage optimisten te verminderen met het percentage pessimisten.Consumenten waren in augustus veel minder somber over de economische situatie in de komende 12 maanden dan de maand daarvoor. In juni en juli was het sentiment over het toekomstig economisch klimaat nog fors verslechterd. Ook over het economisch klimaat in de afgelopen 12 maanden waren consumenten in augustus minder negatief dan in juli. Daarentegen waren consumenten negatiever over de ontwikkeling van hun eigen financiële situatie in de afgelopen 12 maanden dan in juli. Het oordeel over de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen verslechterde licht. De verwachting over de ontwikkeling van de eigen financiële situatie in de komende 12 maanden bleef onveranderd.Consumptie huishoudens krimpt opnieuwHuishoudens hebben in juni 2,4% minder besteed aan goederen en diensten dan in juni 2012. De krimp is wat groter dan in mei van dit jaar(1,9%). In deze relatief koude maand verbruikten de huishoudens veel meer aardgas dan een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.De consumptieve bestedingen door huishoudens zijn al twee jaar vrijwel onafgebroken lager dan een jaar eerder. Vooral de uitgaven aan duurzame goederen zijn fors teruggelopen. In juni 2013 waren de bestedingen aan duurzame goederen 9,9% lager dan in juni 2012.Huishoudens kochten vooral minder nieuwe auto’s. Ook aan schoenen, woninginrichting, huishoudelijke artikelen en (huishoudelijke) apparaten gaven zij minder uit. De consumptie van voedings- en genotmiddelen kromp in juni met 0,8%. Aan diensten hebben huishoudens 0,3% minder besteed. Consument bespaart op luxeOpvallend detail is het feit dat consumenten ook vaker besparen op luxediensten. Zo is de omzet van kappers en schoonheidsverzorging in het eerste halfjaar van 2013 3,5% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Het aantal bezoeken aan kappers en schoonheidssalons is in de eerste zes maanden van dit jaar met 5,2% afgenomen. Het aantal behandelingen in de kappers- en schoonheidsverzorgingbranche krimpt al 2,5 jaar onafgebroken, maar nog niet eerder was de daling zo groot als in het eerste halfjaar van 2013. Consumenten gaan minder vaak naar de kapper en naar een schoonheidsspecialist, en kiezen voor minder uitgebreide behandelingen. Ook besteden zij er minder geld aan haar- en verzorgingsproducten.Prijsontwikkeling benzine en kleding drukken inflatieIn augustus 2013 daalde de inflatie naar 2,8%. In juli van dit jaar waren de prijzen voor consumenten nog 3,1% hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.Inflatie is de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van het gemiddelde pakket goederen en diensten dat wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens.Inflatie in Nederland 2012-2013Periode – Inflatie in procentenAugustus 2012 2,3September 2012 2,3Oktober 2012 2,9November 2012 2,8December 2012 2,9Januari 2013 3,0Februari 2013 3,0Maart 2013 2,9April 2013 2,6Mei 2013 2,8Juni 2013 2,9Juli 2013   3,1Augustus 2013 2,8Bron: CBSDe inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van benzine. In augustus was een liter benzine bijna 2 cent goedkoper dan in augustus 2012. De prijsontwikkeling van kleding en pakketreizen naar het buitenland had ook een drukkend effect op de inflatie. De inflatie schommelt sinds het begin van 2013 rond de 3%. In augustus 2012 was de inflatie nog 2,3%.