Huub van Rozendaal: Zelfstandig  Zonder  Principaal

Na mijn ‘pensioen‘ als CFO bij Sligro Food Group, ben ik nu vooral actief als commissaris en binnen vergelijkbare functies. Dat geschiedt in fiscale zin als ZZP’er.  Er is nogal wat te doen over de fiscale risico’s bij ZZP’ers, maar dat is bij commissaris- en bestuursfuncties niet het geval: er kan namelijk geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Ik ben dus Zelfstandig Zonder Principaal.

Door Huub van Rozendaal

De hele discussie rondom ZZP’ers is niet dat ze zonder Personeel zijn, maar zonder een Principaal (met een gezagsverhouding). Toch verwacht ik ook binnenkort een geruststellende brief te krijgen van staatssecretaris Wiebes dat ik of mijn ‘klanten’ zich geen zorgen hoeven te maken, omdat de belastingdienst de wet niet handhaaft. Leuker kunnen we het niet maken, wel gekker! Het is binnenkort verkiezingstijd, dat is zonneklaar.

Ik denk overigens dat er oorspronkelijk veel relatief laaggeschoolden min of meer gedwongen   ‘ondernemer’ zijn geworden. Werkgevers vonden en vinden de risico’s, die aan werknemers zijn verbonden veel te hoog ( geworden) en proberen die dus te mitigeren. Financiële afdelingen van bedrijven hebben daar ongetwijfeld veel aan bijgedragen, want die spelen vaak een actieve rol bij riskmanagement.

"Dat het hele systeem fout is, lijkt mij evident"

Die nieuwe ondernemers ontdekten vervolgens de zegeningen van ons belastingstelsel in de vorm van zelfstandigen- en startersaftrek  (tezamen bijna 9.400 euro) en 14 procent MKB-winstvrijstelling. Dat gaat ook nog gepaard met de mogelijkheid om wat gemengde kosten ten laste van de winst te brengen en soms de mogelijkheid binnen dat segment om een klusje zonder factuur te doen. Dan blijkt ineens het netto maandinkomen met 500 of 1.000 euro toe te nemen. Bij relatief bescheiden inkomens leidt dat tot een forse procentuele stijging. Zelfs als de opdrachtgever een deel van het voordeel kan afnemen door lagere tarieven, blijft er voldoende over. Ik betwijfel of dat veel opdrachtgevers nog lukt bij de huidige snel krapper wordende arbeidsmarkt. De meeste van deze ondernemers zitten echt niet meer te wachten op die vaste baan als ze daar zoveel geld en ook nog vrijheid voor in moeten leveren. Vraag het maar eens na in de bouw. Ondernemers schatten het arbeidsongeschiktheidsrisico van zichzelf (terecht) lager in dan dat van een werknemer. En wie heeft er tegenwoordig nog vertrouwen in pensioenen?

Dat het hele systeem fout is, lijkt mij evident. En met een ideologische of populistische insteek gaat geen politicus, links of rechts, dat echt veranderen, als dat tenminste echt de bedoeling is. Soms heb ik het gevoel dat de meeste maatregelen alleen gericht zijn op het verhogen van de belastingopbrengsten of het verhogen van de kans om ge- of herkozen te worden.

De richting waarin echte hervormingen gezocht moeten worden zijn al door velen (waaronder Mathijs Bouman) benoemd, maar om zoiets uit te voeren moet je uit je eigen schaduw treden. Daar ben ik niet optimistisch over. Ondertussen geniet ik zelf van een nieuw werkzaam leven zonder principalen, maar wel met veel voldoening en inbreng en dan ook nog eens ondersteund door de nodige fiscale faciliteiten, inclusief startersaftrek. Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker. Kansen voldoende voor CFO’s , verruim uw blikveld.

Huub van Rozendaal is oud-CFO van Sligro en blogt voor CFO.nl over zijn ‘lessons learned’ en de invulling van de functie van CFO.