Infosys BPO komt met Delivery Centre in Eindhoven

Infosys BPO, de dochteronderneming van Infosys die zich bezighoudt met business process outsourcing, komt met een nieuw Delivery Centre in Eindhoven. Het kantoor beschikt over 120 werkplekken en moet gaan fugeren als regionaal middelpunt voor Infosys BPO.

“En als het aan Infosys BPO ligt, zullen de activiteiten hier in de toekomst nog verder worden uitgebreid”, zegt Vipul Taneja, Area Vice President & Head of Sales the Netherlands van Infosys BPO.De keuze voor Eindhoven plaats is een logische, zegt Vipul Taneja, Area Vice President & Head of Sales the Netherlands van Infosys BPO. "Nederland is voor ons na de Verenigde Staten de grootste markt ter wereld." Eindhoven is bovendien perfect gelegen, vult hij aan. Niet alleen vanwege de aanwezigheid van voor Infosys BPO belangrijke klanten in de regio, maar ook omdat het zo dichtbij België en Duitsland is: "Twee landen waar we graag verder willen uitbreiden."Infosys BPO gaat het nieuwe centrum gebruiken om cruciale ondersteunende bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld op het vlak van financiën en administratie, en andere waardevolle diensten te leveren aan klanten. Daarnaast gaat het bedrijf zogeheten ‘end-to-end outsourcing’ bieden in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. End-to-end outsourcing wil zeggen dat bedrijfsprocessen geheel of vrijwel geheel worden uitbesteed, in plaats van een gedeelte. Financiële activiteiten kunnen bijvoorbeeld (grotendeels) buiten de deur worden geplaatst, van de eenvoudige ‘data entry’ bij factuurverwerking en de salarisadministratie tot meer gecompliceerde activiteiten die nodig zijn om de jaarrekening op te stellen. Het grote voordeel van het geheel uitbesteden van een proces is volgens Taneja dat het dan makkelijker kan worden gestroomlijnd. "Oneffenheden kunnen beter en sneller worden weggewerkt, activiteiten die niet goed op elkaar aansluiten kunnen eenvoudiger worden aangepast. Neem het voorbeeld van een factuur. In het verleden werd vaak alleen de verwerking van de factuurgegevens uitbesteed. Maar het is wel zo handig als je als bedrijf ook weet of die factuur werkelijk is verstuurd. Als je het hele factureringsproces uitbesteedt aan één partij, en alle in één hand houdt, heb je daar beter zicht op dan wanneer het proces versnipperd is. En kun je ook eerder verbeteringen doorvoeren." Dit geldt niet alleen voor de activiteiten die direct rondom de facturering plaatsvinden. Ook andere onderdelen van het credit management – denk aan de incasso bij niet- of te laat betalende klanten – en andere activiteiten waarvoor een bedrijf in de buurt van klanten, leveranciers of andere partijen moet zijn of over lokale expertise moet beschikken kunnen onder end-to-end outsourcing vallen. Met andere woorden, meer algemeen gesteld: ook activiteiten die een hoge toegevoegde waarde leveren kunnen worden uitbesteed aan Infosys BPO, niet alleen de activiteiten die slechts een geringe waarde toevoegen. De activiteiten die veel waarde toevoegen zullen voornamelijk in Eindhoven plaatsvinden, door hooggekwalificeerd en goebetaald personeel met kennis van de lokale markt. Het meer transactiegerichte en minder plaatsgebonden werk zal worden uitbesteed naar de grotere centra van Infosys die als backoffice kunnen fungeren in lagelonenlanden als India en China. "Het Delivery Centre in Eindhoven komt dus niet in plaats van onze traditonele shared services centres en andere centra. Het is een aanvulling en versterking ervan. Dat is tenminste de bedoeling: dat klanten bij ons aankloppen om een heel proces uit te besteden, en niet alleen een gedeelte ervan. En wij hopen uiteraard dat bedrijven die onze ‘front office’ in Eindhoven inschakelen ook meer diensten zullen afnemen. Het gaat hier om een formule die we in enkele voor ons belangrijke markten aan het testen zijn in het volste vertrouwen dat dit kan uitgroeien tot een succes."