Innovatie wordt belemmerd en werkgevers benutten potentie medewerkers onvoldoende

Nederlandse bedrijven belemmeren de productiviteit van medewerkers doordat ze niet voorzien in de optimale technologie op de werkvloer. Dit blijkt uit het rapport ‘Digital Collaboration: delivering innovation, productivity and happiness’ van Deloitte, in opdracht van Google.

Het rapport is gebaseerd op een enquête onder 3433 Europese medewerkers (waarvan 380 Nederlandse) en laat zien dat medewerkers behoefte hebben aan tools die hen in staat stellen beter samen te werken. Een vijfde (20 procent) geeft aan tevredener te zijn met de cultuur op de werkplek wanneer ze toegang hebben tot deze tools. Aan deze wensen wordt echter niet tegemoet gekomen door Europese werkgevers.Medewerkers ontevreden over geboden technologieBijna twee derde (57 procent) van de respondenten in Nederland is van mening dat toegang tot betere tools om mee samen te werken, zoals gedeelde documenten, videoconferenties of instant chat de productiviteit verbetert. Daar staat tegenover dat maar 21 procent van de medewerkers tevreden is met de technologie die de organisatie hen biedt. En slechts 6 procent zegt tevreden te zijn de digitale samenwerkingstools op het werk.Medewerkers willen op hun werkplek dezelfde tools als in hun privélevenIn een tijdperk waarin mensen in hun privéleven eenvoudig gebruik kunnen maken van diverse samenwerkingstools, ziet men ook de potentie van die tools in hun werkomgeving. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers 17 procent meer tevreden zijn met de cultuur op hun werk als zij toegang hebben tot effectieve digitale samenwerkingstools. Als deze tools voor handen zijn, is het tevens 22 procent waarschijnlijker dat medewerkers geloven dat hun moraal van belang is voor hun werkgever. Het gebruik van de tweede generatie tools voor samenwerking, zoals social media, videoconferencing en online tools om samen te werken en bestanden te bewerken zijn echter eerder uitzondering dan regel in Nederland. Slechts 30 procent van de Nederlandse medewerkers heeft toegang tot videoconferencing en 32 procent kan gebruik maken van online tools om samen te werken op het werk.Privé-tools op het werkManagers die denken dat het weigeren van samenwerkingstools van derden het gebruik ervan voorkomt, komen bedrogen uit. Van de Nederlandse ondervraagden die het verzoek om deze tools te gebruiken werd geweigerd, gebruikt 35 procent deze toch omdat hun eigen tools een breder scala aan functionaliteit bieden dan die van de werkgever.Innovatie wordt belemmerdEen gebrek aan toegang tot samenwerkingstools heeft ook gevolgen voor innovatie. De resultaten laten een duidelijk verband zien tussen de mogelijkheid voor medewerkers samen te werken en hun innovatiekracht. Het rapport stelt vast dat 54 procent van de Nederlandse medewerkers het gevoel heeft te werken in een omgeving met lage innovatie- en lage samenwerkingsmogelijkheden.Nederland scoort hoogst op socialEen kwart van de Nederlandse werknemers gebruikt social tools om mee samen te werken op het werk. En in het privéleven gebruikt maar liefst 77 procent deze tools. Nederland scoort daarmee zowel zakelijk als privé het hoogst ten opzichte van andere Europese landen. In Frankrijk is de adoptie van social tools met respectievelijk 11 en 54 procent het laagst.Hoewel er dus nog veel verbetering mogelijk is, tonen deze cijfers nogmaals aan dat Nederland vooroploopt in de adoptie van social tools zoals ook vorig jaar bleek uit de onderzoeksresulaten die Google vorig jaar mei presenteerde. Het onderzoek van destijds liet zien dat van de snelgroeiende Nederlandse bedrijven (meer dan 10 procent groei) die gebruik maken van social tools, maar liefst 74 procent van de medewerkers minstens een keer per week gebruik maakt van social tools.Met betrekking tot de relatie tussen het gebruik van social tools en (werk)tevredenheid bleek uit diezelfde studie bovendien dat frequente gebruikers blijken gelukkiger te zijn in hun werk: meer dan een derde (38%) is erg tevreden met hun baan, vergeleken met 18% voor niet-gebruikers."Het onderzoek van Deloitte benadrukt de potentie van de inzet van technologie bij het transformeren van bedrijven", aldus Mark van der Linden, Head of Enterprise Benelux bij Google. "Mensen kunnen documenten delen, direct berichten met elkaar uitwisselen of videoconferencing gebruiken in hun persoonlijke leven. Daarom zien ze ook het potentieel ervan in voor hun werkplek. Dit rapport toont duidelijk de positieve impact die technologie heeft op het moreel, de innovatiekracht en productiviteit van de medewerkers. Bedrijven die het potentieel van hun medewerkers optimaal willen inzetten moeten zichzelf doordringen de voordelen die de technologie kan brengen op het gebied van samenwerking en innovatie. Technologie is er niet alleen om kosten te besparen, maar ook voor het veranderen van de werkomgeving. "Stephen Ward, partner bij Deloitte: "Mensen maken in hun persoonlijke leven al veelvuldig gebruik van digitale toepassingen om samen te werken. Het is dus niet verrassend dat ze daar op het werk ook gebruik van willen maken om de productiviteit en het geluk op het werk te verbeteren. Het is opvallend hoe weinig Nederlandse organisaties die tools reeds verstrekken. Zelfs in Nederland met de hoogste adoptie van social tools, geeft meer dan de helft (54 procent) van de mensen aan te werken in een omgeving met lage innovatie- en samenwerkingsmogelijkheden."