Jaarcongres Finance Transformation in teken van High Performing Finance

"Only when the tide goes out do you discover who’s been swimming naked." Deze beroemde uitspraak van beleggingsgoeroe Warren Buffet uit 2001 illustreert dat het verschil tussen een toponderneming en de middelmaat juist in uitdagende tijden duidelijk zichtbaar wordt. Anders gezegd, een high performer ben je pas als de onderneming ongeacht de marktomstandigheden consequent een meer dan bovengemiddelde prestatie levert.

Natuurlijk streeft iedere onderneming naar bovengemiddelde prestaties, toch slaagt slechts een aantal erin die jaar na jaar te bereiken. Tijdens het achtste Jaarcongres Finance Transformation, deze keer gehouden in Defabrique in Utrecht, wordt geprobeerd met experts, partners, CFO’s en financials het geheim van outperformers te ontrafelen. De rode draad van de dag valt samen met de vraag: Hoe kunnen de opvallend goede prestaties van een high performer verklaard worden? Het antwoord hierop wordt steeds vaker gezocht in de kwaliteit van de financiële functie. Uit verschillende benchmarkstudies blijkt dat high performance-ondernemingen zich met name onderscheiden in de wijze waarop de verschillende onderdelen van de financiële functie op elkaar worden afgestemd. Processen, ICT en mensen vormen een slimme en efficiënte financiële organisatie die als enabler van de business fungeert. De aandacht voor accounting en control gaat hand in hand met een focus op analyse en het creëren van strategisch inzicht. Het is het type onderneming dat daadwerkelijk en gelijktijdig investeert in talentvolle professionals, procesverbeteringen en ICT. Hierbij gaat het niet om de hoogte van de investeringen – high performing organisaties investeren soms minder dan gemiddeld –, maar om de manier waarop de investeringen elkaar versterken en leiden tot een efficiënte en effectieve organisatie die kan beschikken over de juiste managementinformatie. Dankzij veelvuldig overleg tussen finance en de business kunnen middelen worden aangewend voor die informatie die echt van belang is, terwijl er minder tijd wordt besteed aan overbodige informatie.Het bereiken van deze situatie is niet eenvoudig en de uitdagingen voor de finance-organisatie zijn groot. Onder druk van veranderende economische omstandigheden, regelgeving en andere omgevingsfactoren zijn de eisen die aan de finance-organisatie worden gesteld en de taken die ze krijgt toegewezen sterk toegenomen. Finance is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel binnen de organisatie, en is tegelijkertijd ook een van de meest complexe taken geworden.Orkest Er is sprake van een enorme diversiteit in taken en verantwoordelijkheden, die allemaal met elkaar samenhangen. Van accounting tot control, van investment- tot riskmanagement, van governance tot analysis. Succes betekent mogelijk maken dat al deze aandachtsgebieden in balans samenspelen. Wat dat betreft heeft de financiële functie steeds meer weg van een orkest. Op de momenten dat het erop aankomt, moet de CFO het stokje ter hand nemen en als een dirigent de vele financiële instrumenten perfect laten samenspelen. Het dirigeren van dit orkest is waar het op aankomt! Deelnemende CFO’s kunnen hun licht hierover opsteken bij een ware ‘maestro’ in de persoon van Jules Buckley, meesterarrangeur, componist, orkestrator en sinds 2008 als vaste gastdirigent verbonden aan het Metropole Orkest. Buckley heeft zich de afgelopen jaren gemanifesteerd als een muzikale pionier die grenzen verlegt in de hedendaagse genres. In februari 2008 leidde hij het Metropole Orkest in het concert met de Nederlandse rocksensatie Within Temptation. Voor deelnemers die willen weten hoe andere CFO’s hun financeafdeling dirigeren en ervoor zorgen dat finance toegevoegde waarde levert aan de business, is er tijdens Finance Transformation een aantal casesessies waarin collega-CFO’s hun kennis delen. Onder hen is Mark Toebes, SVP & Global Finance Transformation Leader van Philips. Verder zijn er inspiratieworkshops van 30 tot 45 minuten om financiële professionals die zich verder willen verdiepen in de ontwikkeling van hun vakgebied, te inspireren.In kleine groepen kan tijdens verschillende rondetafelsessies worden ingegaan op specifieke finance-onderwerpen. In ‘CFO’s aan het woord’ is ook deze keer een aantal CFO’s bereid gevonden hun visie op het thema te geven en vragen van collega’s te beantwoorden, onder wie Frits Vervoort (CFO van Grontmij), Ad Walter (CFO Hema), Lourens Schouwink (CFO Samsung Benelux), Gosse Boon (CFO Nutreco) en Sjoerd van der Wulp (CFO Jan de Rijk Logistics). Natuurlijk blijft er tijdens de dag voldoende tijd over om te netwerken en onder het genot van een drankje en een hapje oude contacten en banden weer te vernieuwen. Meer informatie over het Jaarcongres Finance Transformation kunt u vinden op: www.financetransformation.nl