Jaarverslagenonderzoek: Zorginstellingen bereiden zich voor op zwaar weer

De omzet van zorginstellingen is in 2012 met 5,9% toegenomen. Het eigen vermogen van zorginstellingen is met 12,3% gestegen tot in totaal € 9 miljard. De solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van de omzet) verbeterde, van 19% naar 20%. Verder nam de resultaatratio (resultaat ten opzichte van de omzet) toe, van 1,9% naar 2,3%.

Zo luiden de eerste conclusies van Intrakoop, de inkoopcooperatie van de zorg, aan de hand van ruim 1000 jaarverslagen van zorginstellingen in Nederland.Intrakoop: ‘Het is duidelijk dat zorgaanbieders de hogere opbrengsten niet volledig hebben ingezet. Tegenover een opbrengstenstijging van 5,9% staat een lastenstijging van 5,7%. Door aangekondigde overheidsbezuinigingen houden instellingen de hand op de knip. Risico’s nemen toe, terwijl garanties afnemen. Dit lijkt de sector goed te onderkennen en op te pakken. Overigens hebben nog altijd 76 zorginstellingen een negatief eigen vermogen. Ziekenhuizen hebben hun solvabiliteit het meest versterkt met maar liefst 7,9%. Is het eigen vermogen dan nu voldoende om de economische tegenwind op te vangen? Of is het alleen boekhoudkundig vermogen waarbij het geld vastzit in  vastgoed?’Wat opvalt is dat de GGZ als enige deelsector te maken heeft met afnemende resultaten. De resultaatratio in deze sector daalt van 3,7% in 2011 naar 1,7% in 2012. Ook dit vraagt om een verdere analyse.Intrakoop zal samen met Verstegen accountants en adviseurs het ‘verhaal achter de cijfers’ nader onderzoeken en medio augustus publiceren. Frank Kaptein, directeur Intrakoop, en Frans van der Plaat, partner bij Verstegen: ‘Benchmarkcijfers moeten geen (politieke) spookcijfers worden. Dit vraagt om een gedegen analyse.’Bron: Intrakoop