Jan Hommen nieuwe bestuursvoorzitter KPMG

KPMG stelt Jan Hommen voor als nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. Dat maakt de accountantsorganisatie vandaag bekend. Hij volgt Jurgen van Breukelen op die twee weken geleden opstapte na een reeks van schandalen.

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar of korter als eerder een geschikte opvolger is gevonden. De partners van KPMG zullen over de benoeming besluiten tijdens hun vergadering van 14 juni a.s. en de benoeming wordt aan de Ondernemingsraad voorgelegd. De benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door  toezichthouder AFM. De voorgemomen benoeming van Jan Hommen komt twee weken nadat bestuursvoorzitter Jurgen van Breukelen opstapte na een reeks van schandalen.  Jan Hommen gaf tot 1 oktober 2013 leiding aan ING. Onder zijn leiding kwam de bankverzekeraar weer in rustiger vaarwater.   Hommen zal leiding geven aan de Raad van Bestuur waarin alle leden ad interim zijn benoemd tot 1 oktober 2014. Zoals eerder aangekondigd werkte hij al samen met adviseur Jaap de Keijzer aan de nieuwe governance structuur bij KPMG, gericht op de samenstelling van de Raad van Commissarissen met in meerderheid externe leden en externe inbreng in de Raad van Bestuur. Een nieuwe governance dient in werking te treden per 1 oktober 2014. John Veihmeyer, bestuursvoorzitter KPMG International, verwelkomt Hommen’s benoeming: “Jan Hommen is de juiste keuze om KPMG Nederland te leiden. Hij heeft uitgebreide ervaring in het leiden van complexe organisaties. Zijn niet-aflatende focus op kwaliteit en integriteit heeft tot duurzame prestatieverbeteringen van deze  ondernemingen geleid.”Jan Hommen licht toe: “Kwaliteit van dienstverlening en partners die staan voor kwaliteit, integriteit en verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke rol, dat zijn de belangrijkste pijlers voor het herstel van vertrouwen bij onze stakeholders: de Nederlandse samenleving, klanten en medewerkers. Wij zullen er alles aan doen om met vakkundige en gemotiveerde partners, directors en medewerkers KPMG terug te brengen naar de absolute top in Nederland.”