Jan Kees de Jager officieel benoemd als CFO van KPN

Vanmorgen heeft de Raad van Commissarissen van KPN Jan Kees de Jager formeel benoemd tot Chief Financial Officer in de Raad van Bestuur.

Steven van Schilfgaarde zal tot 1 november 2014 aanblijven als interim CFO, waarna Jan Kees die verantwoordelijkheid binnen de Raad van Bestuur overneemt.