Kans op innovatie hoger in team

Teams zijn succesvoller in het bedenken van nieuwe ideeën dan medewerkers alleen. Zo versterkt u dit effect.

Een van de beste manieren om te innoveren is medewerkers te stimuleren om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Dat weet u inmiddels. Maar u kunt dat beter in teamverband stimuleren dan op individueel niveau, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Rotterdam School of Management. Zelfs kleine teams van twee genereren betere ideeën dan mensen alleen.

Zelfs team van twee is succesvoller

Het is gebruikelijk om voor de ontwikkeling van ideeën teams samen te stellen, maar als mensen de keuze krijgen, werken ze vaak liever alleen. Assistant professor Dirk Deichmann van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en prof. Michael Jensen van de Ross School of Business van de University of Michigan vroegen zich af waarom dat zo is en wat effectiever is – alleen werken of in teams? 

In hun onderzoek stellen ze vast dat teams effectiever zijn in het genereren van ideeën, maar dat sommige mensen liever alleen werken, omdat ze de kosten van teams te hoog vinden. Bovendien zijn ze niet bereid om eventuele beloningen te delen.

Beter in zwakke punten verbeteren

‘Ideeën van medewerkers kunnen bedrijven een belangrijk concurrentievoordeel opleveren’, aldus Deichmann. Eerder onderzoek toont aan dat teams effectiever zijn in het ontwikkelen van succesvolle ideeën dan individuele personen. Over het algemeen beschikken teams over meer expertise en kennis, en zijn ze beter in staat om potentiële zwakke punten aan te pakken. 

Een team heeft ook meer overtuigingskracht om weerstand tegen nieuwe ideeën te overwinnen. Deichmann: ‘Hoewel de voordelen van het in teamverband ontwikkelen van een idee algemeen bekend zijn, weten we nog verrassend weinig over waarom sommige mensen aan deze voordelen voorbijgaan en hun ideeën zelfstandig ontwikkelen.’ 

Meer innovatie: 
Innovatie doodslaan: zo doet u dat
'Ondernemerschap is een mythe'
Zo beloont u voor innovatie
Lerende leiders maken innovatie succesvol

Team heeft bijzondere invloed

Op zoek naar antwoorden bestudeerden Deichmann en Jensen de innovatiedatabank van een grote Nederlandse energiemaatschappij. De 2532 ideeën erin waren gedurende een periode van 12 jaar verzameld. Deichmann en zijn collega voerden bovendien gesprekken met medewerkers en innovatiemanagers van het bedrijf. 

Deichmann: ‘We zagen dat werken in een team een bijzonder positieve invloed heeft op de mate waarin een idee succesvol is. Zelfs als een team uit slechts twee personen bestaat, is het waarschijnlijker dat het idee door het bedrijf wordt overgenomen.’

‘Ik werk liever alleen…’ 

Het in teamverband genereren van ideeën bleek dus aantoonbaar effectiever dan alleen werken. Vervolgens wilden Deichmann en Jensen weten waarom mensen ervoor kiezen om in een team te werken, of juist niet. 

Deichmann: ‘We ontdekten dat mensen eerder bereid zijn om in teams te werken, als ze een ingrijpend idee ontwikkelen waarvoor ze meer middelen, kennis en vaardigheden nodig hebben. Minder vergaande ideeën bedenken mensen vaak liever alleen, omdat samenwerken in teams meer coördinatie en inspanning vergt, wat een nadeel is.’

Succesvol idee trekt team aan

Deichmann en Jensen stellen ook vast dat mensen die eerder succes hadden met een idee dat ze alleen hadden ontwikkeld, meer open staan voor teamwork. 

Deichmann: ‘Ze hebben zichzelf bewezen en zijn daarvoor beloond. Het maakt ze bovendien voor anderen aantrekkelijker om mee samen te werken. Dat vergroot de kans dat de bedenker van het idee een volgend idee met een team zal ontwikkelen.’ Daarentegen zullen mensen die niet eerder succes hebben geboekt met een eigen idee een volgende keer geneigd zijn om alleen te werken.

‘Op basis van onze bevindingen concluderen we dat mensen die ideeën bedenken de voor- en nadelen van teamwork zorgvuldig afwegen. Mensen die de kosten van teamwork groot vinden, zullen eerder geneigd zijn om hun ideeën zelfstandig te ontwikkelen. Dat kan echter een kostbare vergissing zijn, omdat werken zonder team de kans op succes verkleint, ongeacht het type idee dat wordt ontwikkeld.’

Tips voor werkgevers

Op basis van het onderzoek kan Dirk Deichmann bedrijven het volgende adviseren: ‘Bedrijven kunnen drie dingen doen. Ten eerste zouden ze medewerkers moeten aanmoedigen teams te vormen om ideeën te ontwikkelen. Daarnaast moeten bedrijven zich realiseren dat werken in teams de slagingskans met een factor van minstens drie doet toenemen. 

En ten slotte kunnen bedrijven als bemiddelaar optreden en mensen die ideeën ontwikkelen helpen anderen te vinden met wie ze een team kunnen vormen.’