Kostenreductie vastgoedportefeuille speerpunt voor CFO’s

De druk op de vastgoedmarkt neemt opnieuw toe. Dit voorspelt Deloitte naar aanleiding van recent onderzoek onder corporate CFO’s. Het onderzoek laat zien dat bedrijven gaan besparen op hun Real Estate portefeuille. Men denkt vooral aan het terugdringen van het aantal gehuurde m2 (37%) en het heronderhandelen van de bestaande huurcontracten (29%).

Naast kostenreductie blijkt uit het Deloitte-onderzoek dat duurzaamheid (28%) en ‘Het Nieuwe Werken’ (24%) ook tot de speerpunten van de CFO behoren. Deloitte partner en tevens vastgoed adviseur Bart Hoevers denkt dat de vastgoedsector opnieuw een moeilijke periode tegemoet treedt. De vastgoedmarkt heeft tot nu toe vooral last gehad van terughoudende beleggers en tegenvallende beleggingsresultaten als gevolg van de financiële crisis. Uit het onderzoek blijkt dat naast de belegger nu ook de gebruikers van vastgoed gaan besparen. Hierdoor neemt de druk in de sector opnieuw toe. Hoevers: “Het onderzoek laat zien dat ruim 30 procent van de CFO’s bespaart op vastgoed. Ik verwacht dat de aandacht voor kostenreductie in de komende periode verder groeit. Naast het bedrijfsleven zie ik ook bij de overheid dat kostenreductie bovenaan de agenda staat.”Kostenbesparing door alternatieve werkplekoplossing‘Het Nieuwe Werken’ vormt naast kostenreductie en duurzaamheid ook één van de speerpunten in het vastgoedbeleid van ondernemingen. Volgens 24 procent van de CFO’s behoort het tot een van de ‘key drivers’. Bijna de helft van de CFO’s (48%) denkt met dit nieuwe werkconcept kosten te besparen. Ongeveer een derde van de ondervraagden denkt aan een besparing die ligt tussen de vijf en de 15 procent. Het Nieuwe Werken is een andere manier van (samen)werken die mogelijk wordt met de ondersteuning van nieuwe technologie, nieuwe werkplekconcepten en HR-instrumenten. Mensen en organisaties gaan flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving waardoor de productiviteit omhoog gaat. Bart Hoevers: “Het Nieuwe Werken is een groeiende trend die naast de beoogde kostenreducties eveneens zal leiden tot minder m2 kantoorruimte.”Duurzaam vastgoed aantrekkelijk voor de arbeidsmarktDe vastgoedsector moet zich gaan richten op het ‘verduurzamen’ van de bestaande vastgoedvoorraad. In de toekomst zullen meer bedrijven naar de economische en ecologische aspecten van huisvesting kijken. Het Deloitte onderzoek laat zien dat 28 procent van de CFO’s belang hecht aan duurzaamheid in de Real Estate portefeuille. Bedrijven willen hun medewerkers hiermee een gezonde en productieve werkomgeving bieden (90%) en de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt te vergroten (66%). Ook de imago aspecten van duurzaamheid spelen een grote rol, volgens 82 procent van de CFO’s is een beter imago dé reden om voor duurzaam vastgoed te kiezen.