Kredietmogelijkheden voor MKB-ondernemers verruimt

Op 14 oktober kondigde Minister Kamp aan dat Qredits de maximale kredietlimiet per 1 januari 2015 zal verhogen tot 250.000 euro, waardoor de kredietmogelijkheden voor het Midden- en Kleinbedrijf worden verruimd.

Qredits verstrekt sinds 2009 Microkredieten tot 50.000 euro aan startende en bestaande ondernemers in Nederland. Door de grote kredietbehoefte binnen het Midden- en Kleinbedrijf heeft Qredits haar kredietaanbod sinds 1 november 2013 al verruimd tot 150.000 euro. Dit gaf de MKB ondernemers de kans om, na een afwijzing van de bank, hun kredietaanvraag alsnog bij Qredits in te dienen voor een second-opinion. In juni 2014 werd door het Ministerie van Economische Zaken aangekondigd om te onderzoeken of de kredietlimiet van Qredits kon worden verhoogd tot 250.000 euro, omdat de behoefte aan financiering binnen het Midden- en Kleinbedrijf nog altijd groot is. De afgelopen periode heeft Qredits dit besluit genomen, in nauw overleg met de banken en het Ministerie.__________________________________________________________________________Rekent u nog op (her)financiering?  Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de continuïteit en groei van uw onderneming veilig te stellen. Voorkom risico’s, volg de masterclass Alternatieve Financieringsvormen en maak een succes van uw (her)financiering. Meld u direct aan. __________________________________________________________________________ Minister Kamp: “Qredits heeft de afgelopen jaren bewezen dat het een goede aanvulling is op de banken. De kredietverhoging naar 250.000 euro geeft bedrijven de mogelijkheid voor extra financiering en draagt bij aan economische groei.”De verhoging past binnen de missie van Qredits waarin zij financiering en coaching aan ondernemers wil aanbieden die, ondanks goede plannen, niet bij de banken terecht kunnen.Over QreditsQredits helpt ondernemers bij het succesvol starten of investeren in hun bedrijf, door het aanbieden van Microkredieten tot 50.000 euro, MKB-kredieten tussen 50.000 euro en 150.000 euro, persoonlijke coaching en ondernemerstools. In vijf jaar tijd heeft Qredits meer dan 5.200 ondernemers gefinancierd, waarvan een groot deel startende ondernemer is. Qredits heeft al meer dan 100 miljoen euro aan kredieten verstrekt. Daarmee is Qredits het grootste alternatieve financieringskanaal voor het Midden- en Kleinbedrijf in Nederland.