Laagproductiviteit brengt groeipotentie economie in gevaar

Stimuleren hoogproductieve sectoren door overheid van belang.
  • Nederlandse overheid moet investeren in hoogproductieve sectoren om groei te bevorderen.
  • Oorzaken achterblijvende productiviteitsgroei: lagere investeringen in R&D en verschuiving naar laagproductieve sectoren.
  • Stimulatie van hoogproductieve sectoren kan economische groei stimuleren en concurrentiekracht vergroten.

Rabobank-econoom Hugo Erken benadrukt in het economenblad ESB de noodzaak voor de overheid om investeringen in hoogproductieve sectoren te bevorderen en werknemers en studenten aan te moedigen om daar aan de slag te gaan, zo meldt fd.nl. Nederland worstelt met een langzame groei van de arbeidsproductiviteit, waardoor de economische groei achterblijft bij landen zoals Zweden, Denemarken, Duitsland en de Verenigde Staten.

Oorzaken achterblijvende productiviteitsgroei

De afnemende groei van de arbeidsproductiviteit wordt toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder de lagere groei in bepaalde sectoren, zoals de financiële dienstverlening en de opkomst van minder efficiënt werkende zelfstandigen en 'zombiebedrijven'. Bovendien blijven de investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) relatief laag, wat de productiviteit belemmert. Nederland komt namelijk uit op 2,3% van het bbp, onder de Europese doelstelling van minimaal 3% en veel lager dan in Scandinavische landen.

Een verschuiving van hoog- naar laagproductieve sectoren, zoals de zorg en horeca, draagt ook bij aan dit probleem. Dit fenomeen wordt verergerd door een gebrek aan investeringen in nieuwe activiteiten en een mismatch op de arbeidsmarkt, die volgens Erken begint in het onderwijs. De overheid moet volgens hem de arbeidsmarktperspectieven per opleiding beter communiceren en de financiering van het onderwijs richten op maatschappelijk rendement.

Stimulatie hoogproductieve sectoren

Het stimuleren van hoogproductieve sectoren kan een positief effect hebben op de economie als geheel, door de concurrentiekracht op de internationale markt te vergroten en zo verdere groei te stimuleren.

Gerelateerde artikelen