Leasewagenpark verzekeren: kies de juiste vorm en bespaar!

Zo goed mogelijk voor de laagste prijs! Dat is vast ook uw verzekeringswens voor het leasewagenpark. Maar om dit te realiseren, moet u wel de juiste zaken op een rijtje zetten. En vervolgens de afwegingen maken die bij uw onderneming passen. In dit artikel leest u welke verzekeringsmogelijkheden er zijn, wat de inhoudelijke verschillen zijn, welke financiële voor- en nadelen uw keuze kan hebben en waar u zeker op moet letten. Met tips om te besparen.

Door Henk Postmus, Expense Reduction AnalystsAllereerst 2 weetjes, die belangrijk zijn bij de uitleg:WA = Wettelijke AansprakelijkheidEen autoverzekering bestaat uit 2 delen: een WA-deel en een cascodeel. De WA-verzekering is in Nederland wettelijk verplicht voor elke auto. Deze moet geregeld worden via een geautoriseerde verzekeringsmaatschappij. Schade & SchadelastVerzekeraars reserveren een deel van hun verzekeringsopbrengsten voor schadeherstel. Daarnaast reserveren zij een percentage om calamiteiten en eigen kosten te dekken.Het percentage voor schadeherstel verschilt:- leasemaatschappijen reserveren circa 85% van hun opbrengsten voor schadeherstel- verzekeringsmaatschappijen reserveren hiervoor circa 75%.Deze percentages en ook het verschil kunnen meespelen bij de afweging die u gaat maken. U kunt uw leasewagenpark op verschillende manieren verzekeren: u besteedt de klus uit aan de leasemaatschappij, u regelt de verzekering zelf bij uw eigen verzekeraar of u kiest voor een gecombineerde optie. Ook kunt u een deel in eigen beheer verzekeren.  1. Verzekeren via de leasemaatschappijVeel klanten vinden het praktisch om zowel het WA-deel als het cascodeel via de leasemaatschappij te laten verzorgen. Kenmerken die positief gewaardeerd worden: – De premies veranderen doorgaans niet tijdens de looptijd van het leasecontract, behalve wanneer er veel of grote schades zijn.- Er is geen bonus-malussysteem, een schade leidt daardoor niet direct tot hogere kosten, maar goed gedrag ook niet tot kostenverlaging.- U betaalt geen assurantiebelasting (21%) over het cascodeel. Let op het eigen risicoBij deze verzekeringsvorm worden de schadekosten van uw berijders door de leasemaatschappij gedekt. Dit gebeurt meestal na aftrek van het eigen risico. Veel leasemaatschappijen hanteren een eigen risico van € 135,- per schadegeval. Maar er zijn ook voorbeelden van € 225,-.Verder kan het eigen risico oplopen wanneer er meerdere schadegevallen per jaar zijn. Of juist afnemen wanneer u gebruik maakt van een schadeherstelbedrijf waarmee uw leasebedrijf afspraken heeft gemaakt. Wanneer uw onderneming relatief weinig schade heeft, kan het lonend zijn het eigen risico wat hoger te stellen, waardoor de premies vaak lager uitvallen. 2. Zelf verzekeren bij uw eigen verzekeraarU kunt er ook voor kiezen de verzekeringen voor het wagenpark bij uw eigen verzekeraar onder te brengen, zowel WA als casco. Het is belangrijk dat u dit besluit neemt, voordat u het leasecontract afsluit. Leasemaatschappijen zullen het contract niet meer openbreken om de verzekeringen er alsnog uit te halen. Als u gebruik maakt van een verzekeraar waar u meer zaken mee doet, kunt u vaak een aantrekkelijke korting bedingen vanwege het grotere pakket. Denk er wel aan dat u over het cascodeel assurantiebelasting moet betalen (21%). Daarnaast hanteren verzekeringsmaatschappijen over het algemeen een maximale schadelast van 75%. Dit maakt de premie circa 10% hoger dan bij de meeste leasemaatschappijen.Aandachtspunten bij uw afwegingWanneer u overweegt de verzekeringen zelf via uw eigen verzekeraar te regelen, vraag dan de prijzen voor een aantal leaseauto’s op met en zonder verzekeringen en vergelijk het verschil met uw eigen premies. En let op de volgende 5 punten:a. Hoe groot is het prijsverschil?Het prijsvoordeel moet redelijk groot zijn. Voor enkele euro’s per maand is het uw extra inspanningen niet waard. Denk hierbij aan facturen, betalingen en polissen, en aan schouw en schouwkosten (zie punt e). b. Dekt de verzekering de boekwaarde of de dagwaarde?Leasemaatschappijen schrijven auto’s lineair af tot de verwachte restwaarde aan het einde van de looptijd van het contract. Op het moment van schade wordt gerekend met de waarde die de auto heeft in de boeken van de leasemaatschappij. De dagwaarde is de actuele marktwaarde van de auto direct voor het ongeval. De dagwaarde van een auto neemt in het begin van het leasecontract het snelst af.Gedurende de looptijd van het leasecontract is er dus een verschil tussen dagwaarde en boekwaarde. De meeste autoverzekeringen dekken na een bepaalde periode alleen nog de dagwaarde van de auto. Gaat de auto dan verloren door total loss of diefstal, bent u als klant zelf verantwoordelijk voor het prijsverschil.c. Bonus-malusregeling afkopen?Als het aantal schades bij uw onderneming laag is, hebt u mogelijk veel bonus opgebouwd. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Overweeg daarom te kiezen voor een verzekering waarbij de bonus-malus afgekocht is. U betaalt dan geen heel lage premies bij weinig schades, maar ook geen heel hoge wanneer u een jaar hebt met veel schadepech. d. Hoe zit het met de ‘eigen-vloot-clausule’?In sommige verzekeringsconstructies wordt een zogenaamde ‘eigen-vloot-clausule’ gehanteerd. Dit betekent dat schade aan eigen voertuigen op eigen terrein niet verzekerd is. Wanneer een berijder dan per ongeluk op eigen erf de auto van een huisgenoot aanrijdt, valt dit buiten de dekking. Hetzelfde geldt voor schade aan voertuigen op het eigen bedrijfsterrein. Zorg ervoor dat u deze schades in ieder geval gedekt hebt.e. Voorkom inleverergernis!Het gebeurt nogal eens dat leasemaatschappij en klant van mening verschillen over wat wel en wat niet onder een inleverschade valt. Daarnaast is de leasemaatschappij vaak minder coulant, wanneer u de verzekeringen via uw eigen verzekeraar hebt geregeld (immers, er is nooit een overreservering voor schades). Besteed daarom altijd aandacht aan de inleverprocedure. Laat auto’s kort voor het inleveren alvast schouwen. Zo voorkomt u dat bestaande schades als inleverschades beoordeeld worden. Let op: aan een schouw zijn kosten verbonden. Neem deze kosten mee bij uw afweging van de omvang van het premievoordeel (zie punt a). 3. Verzekeren bij eigen verzekeraar én bij leasemaatschappijBij wagenparken vanaf circa 100 auto’s is het waardevol deze combinatie-optie te onderzoeken. Mogelijk kunt u dan gebruik maken van het beste van 2 werelden:- U brengt het WA-deel zelf onder bij een verzekeraar, en profiteert van premievoordelen (door bundeling).- Het cascodeel laat u door de leasemaatschappij regelen. U betaalt dan geen assurantiebelasting over deze premie (21%). Verder is de schadelasteis iets gunstiger (85% in plaats van 75%).- Daarnaast neemt de leasemaatschappij de schadeafhandeling voor haar rekening en kunt u een regeling treffen voor inleverschades.4. Cascodeel in eigen beheer verzekerenBij nog grotere wagenparken, vanaf circa 400 auto’s, kan het interessant zijn om zelf het cascodeel te dekken. Bij deze vorm fungeert u/ het bedrijf als verzekeringsmaatschappij voor het cascorisico. De kosten zijn goed te overzien: het gaat maximaal om de te verzekeren waarde van het voertuig. De besparingen kunnen aanzienlijk zijn. Immers, u betaalt geen assurantiebelasting (21%). Ook hoeft u geen rekening te houden met een schadelast van 75% of 85%. Dat betekent dat u zelfs bij een hogere schadelast al kostenvoordeel hebt. U kunt ook voor een mengvorm kiezen. Bijvoorbeeld door het cascodeel voor auto’s tot een bepaalde waarde in eigen beheer te verzekeren. En voor auto’s boven die waarde de verzekering elders onder te brengen.BesparenZoals u hebt kunnen lezen, is het zeker de moeite waard de verzekeringsmogelijkheden voor uw leasewagenpark te onderzoeken. Ga er dus echt even voor zitten:- maak een overzicht van uw randvoorwaarden- zet de regelingen die bij uw situatie passen op een rijtje- breng vervolgens de kosten voor die opties in kaart- en bereken de verschillen. Na deze inspanning is er grote kans dat u kunt besparen. Meer informatieHebt u nog vragen over de verschillende opties? Wilt u graag aanvullende informatie? Of vindt u het prettig dat ik geheel vrijblijvend met u meedenk? Neem gerust contact op. Ik help u graag de juiste verzekeringskeuze te maken! Henk Postmus (hpostmus@expensereduction.com)