LinkedIn favoriet bij executives

LinkedIn is het meest gebruikte sociale medium voor het hogere management kader. Maar Twitter wint aan populariteit blijkt uit onderzoek waar het Amerikaanse tijdschrift Forbes over bericht.

Al is LinkedIn favoriet in gebruik, opvallend genoeg geven de managers aan dat ze het meest bekend zijn met Facebook en Twitter naast LinkedIn. Deze sociale media platformen zijn bekend bij meer dan 4 van de 5 ondervraagde managers. Een stuk minder bekend zijn Pinterest en Google+. Deze twee netwerken worden slechts door zo’n 30 procent van de ondervraagde managers herkend. Bovendien bleken executives niet al te actieve gebruikers van online sociale netwerken. Circa 60% is minder dan een uur per week aan de gang op dergelijke sites. Toch zijn het wel regelmatige bezoekers van sites als LinkedIn. Een meerderheid van de respondenten geeft aan dagelijks even een kijkje te nemen op dergelijke sites. Nederlanders lopen voorop in gebruik van sociale media In ons land zou het gebruik van sociale media wel eens hoger kunnen liggen dan in het gepubliceerde onderzoek op de website van Forbes. Nederlanders lopen gemiddeld gezien namelijk voorop waar het gaat om het gebruik van internet en sociale media. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt  ruim 95 procent van de huishoudens in ons land over een internet aansluiting en is zo’n 71 procent van de Nederlandse internetters op sociale media actief.  Het is in dat opzicht niet verwonderlijk dat Nederlandse professionals goed vertegenwoordigd zijn op LinkedIn. Van de in totaal 277 miljoen gebruikers, telt LinkedIn er 4,5 miljoen in Nederland. Relatief gezien is dat aanzienlijk. Toch is er ook in ons land ruimte voor groei in het gebruik van sociale media.  De ondervraagde executives gaven aan dat ze meer gebruik zouden maken van sociale media als ze er meer direct profijt van zouden hebben in hun werk. Bovendien worden managers actiever op sociale media wanneer ze op zoek zijn naar een nieuwe baan.Bovendien geven veel managers aan nog onvoldoende kennis te hebben van de mogelijkheden die sociale media bieden voor het bedrijfsleven en voor hun carrière.De leeftijd van de ondervraagde managers kan de uitkomsten wellicht verklaren. Het gros van de respondenten is ouder dan 40 jaar. Jongeren spenderen gemiddeld meer tijd op het internet op mobiele apparaten of achter een computer. 

Gerelateerde artikelen