Meer dan helft CFOs afkomstig uit eigen bedrijf

Nieuwe CFO''s zijn in meer dan de helft (55%) van de gevallen afkomstig uit het eigen bedrijf. Wanneer er intern geen geschikte opvolgers te vinden zijn, wordt er vaak in dezelfde branche gekeken; zo wordt in 29% van de gevallen een medewerker van een concurrent aangenomen als CFO.

Iets meer dan de helft van hen is op dat moment al CFO en neemt die ervaring mee naar de nieuwe functie. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals en administratief ondersteunend personeel.

“De rol van de financieel directeur is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden,” vertelt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. “De keuze voor een nieuwe financieel directeur is daarom een lastige opgave. Vaak kiest men voor een interne promotie: huidige medewerkers kennen het bedrijf en kunnen soms meekijken met hun voorganger. Dit hebben we onder andere gezien bij Peter Wennink, die recent is benoemd tot CEO van ASML vanuit zijn functie van CFO. Wanneer er intern geen geschikte opvolger is, kijkt men vaak in de eigen branche naar mensen die al in een CFO-functie zitten. Zij hebben ervaring met het soort functie en hebben kennis van de branche waarin beide bedrijven opereren. Wanneer ook hier geen kandidaten aanwezig zijn, zien we vaak dat bedrijven een interim directeur inhuren. Deze neemt tijdelijk de honneurs waar, terwijl er alsnog wordt gezocht naar een intern of extern talent die permanent de CFO-functie overneemt. ”

CFO’s identificeren niet altijd opvolgerIn het geval dat een financieel directeur onverwacht met zijn werk stopt, heeft slechts 53% een opvolger op het oog. De directeuren die geen opvolger hebben geïdentificeerd, geven aan dat dit voornamelijk komt door de beperkte tijd die zij hebben voor ontwikkeling van talenten en het innemen van een mentor-rol (37%). Daarnaast ontbreken volgens meer dan een kwart (27%) intern talenten die deze rol over kunnen nemen.

“We zien dat veel CFO’s duidelijk andere prioriteiten hebben dan het identificeren en begeleiden van een mogelijke opvolger,” gaat Stephan Renken verder. “Dit is heel begrijpelijk, de huidige taken moeten goed worden uitgevoerd. Het is echter verstandig voor bedrijven hier toch regelmatig aandacht aan te besteden, zodat er bij onverwachte veranderingen snel een goede vervanger gevonden kan worden. Vaak heeft intern talent nog begeleiding nodig voor ze dit over kunnen nemen. Het is erg verstandig hier al mee te beginnen als er nog geen sprake is van opvolging.”

CFO verwacht beste kansen te hebben om CEO op te volgenWanneer de CEO moet worden opgevolgd, maakt volgens 30% van de financieel directeuren en financieel managers de CFO de meeste kans de functie van CEO over te nemen. 1 op de 5 denkt dat de CIO waarschijnlijk deze taak overneemt. In kleinere bedrijven verwachten zij dat ook Sales Managers een goede kans hebben om promotie te maken naar CEO.Bron: Robert Half