Meerderheid CFO’s (53%) voorstander integrated reporting

De CFO hecht waarde aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en ondersteunt de introductie van integrated reporting.

Meer dan de helft van de CFO’s (53%) ondersteunt dan ook de introductie van integrated reporting. 33% van de CFO’s heeft er geen mening over en 16% is geen voorstander van de invoering van integrated reporting. Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte, die nu voor de elfde keer is uitgebracht.Rapporteren over duurzaamheid Naast de CFO Survey, die elk kwartaal gehouden wordt, zijn veertien CFO’s geïnterviewd voor een speciale uitgave van Deloitte; ‘De agenda van de CFO’. Deze CFO’s onderstreepten het belang van duurzaamheid, maar zien nog wel obstakels voor een goede invoering van integrated reporting. Zo noemt men het probleem dat cijfers over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen onvoldoende onderbouwd zijn.  CFO’s zijn aansprakelijk voor alle cijfers die in een jaarverslag staan, en daarom schrikt men terug van eventuele consequenties. Uit de CFO Survey blijkt dat 22% deze aansprakelijkheid van de CFO ziet als een belemmering bij het invoeren van een volledige integrated reporting. Van de CFO’s ziet 30% geen probleem met de aansprakelijkheid, 44% heeft hier geen mening over.  Wim Eysink, partner bij Deloitte zegt: “Onder de CFO’s heerst duidelijk het gevoel dat men naar integrated reporting toe wil gezien de toenemende verwachting van stakeholders dat bedrijven opereren op verantwoorde, ethische en duurzame wijze welke een minimale impact heeft op het milieu en omgeving. Maar men ziet ook nog uitdagingen. De regelgeving achter de rapportage moet eenduidig worden. De uitdaging is om ook assurance hierover te kunnen geven, zijn de gegevens voldoende onderbouwd en eenduidig om goed verifieerbaar te zijn”. Daarnaast ziet men ook duidelijke de voordelen, er is behoefte aan meer informatie, zolang er maar een focus wordt aangebracht. “Integrated reporting kan juist helpen om meer duurzame beslissingen te nemen en kan investeerders en stakeholders in staat stellen om te begrijpen hoe een organisatie nu echt presteert”, aldus Eysink.  Bron: Deloitte