Nederlandse beroepsbevolking behoort tot de wereldtop

Het World Economic Forum (WEF) heeft voor de eerste maal een ranking van landen gemaakt naar de mate van investeringen in de beroepsbevolking (kennis, vaardigheden, en ervaring van werknemers) en gerapporteerd in The Human Capital Report.

INSCOPE Research for Innovation van de Erasmus University is partnerinstituut van het World Economic Forum. De voornaamste bevindingen van The Human Capital Report zijn volgens onderzoeker Prof.dr. Henk Volberda:1) Zwitserland, Finland en Singapore hebben de slimste beroepsbevolkingOp de dimensies van human capital (gezondheid en welzijn; onderwijs; beroepsbevolking en werk; en een stimulerende omgeving om human capital te laten renderen) scoren Zwitserland, Finland en Singapore uitmuntend.2) Nederlandse beroepsbevolking behoort tot de wereldtopNederland neemt de vierde positie in The Human Capital Report. In het bijzonder op de dimensies gezondheid en welzijn (4e positie), en op en een stimulerende omgeving om human capital te laten renderen (4e positie door attractieve kennisclusters, goede arbeidsvoorzieningen, ondersteunende infrastructuur) presteert Nederland goed.3) Arbeidsparticipatie en productiviteit beroepsbevolking zijn aandachtspunten voor NederlandOp "onderwijs"(7e positie) scoort Nederland goed, maar de deelname aan hoger onderwijs en het rendement kan worden verbeterd. Op "beroepsbevolking en werk" (8e positie) zijn verbeteringen mogelijk in de arbeidsparticipatie, deelname van vrouwen aan het arbeidsproces en de productiviteit van de Nederlandse werknemer in verhouding tot zijn salaris. Ook op aspecten als een evenwichtige levensverhouding van vrouwen ten opzichte van mannen, obesitas onder volwassenen, en werkstress heeft Nederland nog een inhaalslag te maken. Voor productiviteitsverbetering is vooral een gezonde en goed uitgeruste beroepsbevolking nodig.Het topinstituut INSCOPE: Research for Innovation onder leiding van Henk Volberda, Professor of Strategic Management & Business Policy aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) is partnerinstituut van het WEF en verzamelde de gegevens voor Nederland.