Nederlandse CFO’s zijn gelukkiger dan buitenlandse collega’s

De Nederlandse CFO heeft gemiddeld een breder takenpakket, meer verantwoordelijkheid en bovendien meer plezier in het werk dan collega’s in de rest van de wereld. Dat blijkt uit de CFO Barometer van Michael Page. Wat maakt de Nederlandse CFO zo bijzonder?

De CFO Barometer is een tweejaarlijks wereldwijd onderzoek van Michael Page dat dit jaar werd afgenomen onder 2.874 CFO’s en financieel directeuren, uit meer dan 70 landen. In Nederland werden 90 CFO’s ondervraagd. Uit het onderzoek komen opvallende verschillen met andere landen naar voren. De CFO heeft wereldwijd bijvoorbeeld naast financiële expertise steeds vaker andere vakgebieden onder zijn hoede en de Nederlandse CFO loopt hierin duidelijk voorop. Zo heeft 66,7% van de Nederlandse CFO’s IT in zijn portefeuille, tegenover 43,6% in Europa en 41,1% wereldwijd. Een verschil dat volgens Bart Klompenmaker, Director bij Michael Page Amsterdam, verklaard kan worden door de grote impact van de financiële crisis de afgelopen jaren in Nederland. ‘De crisis is in Nederland behoorlijk scherp ingezet en lijkt langer aan te houden dan in de rest van Europa’, stelt hij. ‘Dat vraagt om andere maatregelen en Nederlandse bedrijven hebben zich afgelopen jaren sterker gericht op verbeterslagen en herstructurering dan de rest van Europa. We zijn een stapje verder met reorganiseren en verder in het proces van kostenefficiënt werken en het stroomlijnen van de organisatie. Het eisenpakket dat we aan CFO’s stellen is daarmee een stuk breder geworden. Je ziet bijvoorbeeld dat het tegenwoordig vaak de vraag is of een bedrijf een financial met IT-kennis zoekt, of een IT-professional met financiële kennis.’CFO-positie steeds vaker doel op zichWerd de functie van CFO in voorgaande jaren vaak gezien als opstapje naar een rol als CEO, tegenwoordig heeft de CFO zozeer aan status gewonnen dat de functie wereldwijd meer als doel op zich wordt gezien. ‘De financiële achtergrond is een steeds grotere rol gaan spelen bij bedrijven’, zegt Klompenmaker. ‘Bij het nemen van belangrijke beslissingen is het gewicht van de CFO behoorlijk toegenomen. Dat zorgt er mede voor dat men de functie meer is gaan waarderen en ook als einddoel is gaan zien. Daarnaast heeft de grotere diversiteit in het takenpakket ervoor gezorgd dat de functie aantrekkelijker is geworden. Financials beperken zich niet meer tot louter het cijfergedeelte, maar bepalen nu ook voor een groot deel het beleid van een organisatie.’ Toch heeft de Nederlandse CFO vaker dan zijn buitenlandse collega’s de ambitie om op korte termijn CEO te worden. Maar liefst 6,7% van de Nederlandse CFO’s wil binnen nu en twee jaar CEO worden, tegen 3,1% in Europa en 1,7% wereldwijd. ‘Dat Nederlandse CFO’s vaker willen doorstromen dan hun buitenlandse collega’s heeft misschien te maken met het feit dat ze toch al breder worden ingezet en de overstap van CFO naar CEO een kleinere is dan elders in de wereld.’GelukkigerNederlandse CFO’s zijn opvallend vaker tevreden in hun baan dan hun buitenlandse collega’s: 81,1% tegenover 73,8% in Europa en 75% wereldwijd. Klompenmaker denkt dat dit te maken heeft met het feit dat we eerder dan in de ons omringende landen de resultaten van onze inspanningen oogsten. ‘Van alle verbeterslagen van de afgelopen jaren, profiteren bedrijven en dus ook de medewerkers. Je ziet al het harde werk en alle inspanningen terug in een positief resultaat. En dat zorgt natuurlijk voor een prettigere werksfeer, meer voldoening en meer tevredenheid. Ook de grotere diversiteit, verantwoordelijkheid en impact van de functie zelf dragen bij aan dit verhoogde geluksgevoel.’De juiste mensen vindenFinancieel talent is schaars. Toch slagen Nederlandse organisaties er beduidend beter in dan buitenlandse ondernemingen om het juiste talent aan zich te binden: vier van de tien Nederlandse bedrijven zeggen het moeilijk te vinden het juiste talent te vinden, tegen zeven op de tien in de EU en wereldwijd. Dat komt volgens Klompenmaker enerzijds omdat de markt in Nederland de afgelopen jaren een stuk transparanter is geworden en anderzijds omdat gespecialiseerde recruitmentorganisaties het makkelijker maken talent boven water te halen. ‘Talent-acquisitie staat ook hoger op de prioriteitenlijst van veel bedrijven’, zegt Klompenmaker. ‘Men is meer aandacht gaan besteden aan het zoeken, vinden en behouden van talent. In het buitenland is dit in mindere mate het geval en werkt men ook minder vaak met recruiters dan in Nederland.’Een blijvend fenomeenIs deze veranderende positie en rol van de CFO een blijvend fenomeen, of worden de veranderingen weer teruggedraaid als de crisis voorbij is? Klompenmaker: ‘Ik verwacht dat we de komende jaren op de ingeslagen weg verder gaan. De scheidslijn tussen de IT-afdeling en de financiële afdeling zal steeds onduidelijker worden en de rol van de CFO steeds groter.’