Nederlandse vrouw blijft achter in Raad van Bestuur

Nederlandse vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in Raden van Bestuur. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot naar diversiteit binnen AEX- en AMX-fondsen. Momenteel is slechts vijf procent van de bestuurders vrouw.

Van deze vrouwen is een derde Nederlands, terwijl van de mannelijke bestuurders twee derde uit Nederland komt. Hieruit blijkt dat het aandeel van Nederlandse vrouwen in Raden van Bestuur achterblijft. Uit een jaarlijkse analyse van Berenschot naar diversiteit in de besturing van AEX- en AMX-fondsen blijkt dat het aandeel vrouwen in Raden van Bestuur toeneemt. Tussen 2006 en 2011 steeg het van  twee naar vijf procent. Het afgelopen jaar nam het aantal vrouwelijke bestuursleden met twee toe, waardoor nu negen van de 176 bestuursleden vrouw zijn. Met name bij de AMX-bedrijven blijft het aandeel vrouwen in het bestuur achter, namelijk één vrouw op 83 bestuursleden (1,2%).Het onderzoek laat tegelijkertijd zien dat 68 procent van de bestuurders Nederlands is, een aandeel dat sinds 2006 redelijk stabiel is. Hierbij telt een Raad van Bestuur in 2011 gemiddeld 1,8 nationaliteiten, terwijl dit in 2006 nog 2,1 was. Verder valt op dat slechts 33% van de vrouwelijke bestuurders de Nederlandse nationaliteit heeft. De overige vrouwelijke bestuurders komen uit België, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. "Blijkbaar hebben bedrijven moeite om Nederlandse vrouwen aan te trekken voor bestuursfuncties", geeft Berenschot-adviseur Marthe Paauwe aan: "Om dit te realiseren hebben bedrijven meer aandacht nodig voor ontwikkeling en doorgroei van Nederlandse vrouwelijke talenten."De diversiteit binnen Raden van Bestuur is de afgelopen jaren niet gegroeid. Het aantal nationaliteiten neemt af, en het aandeel vrouwen groeit beperkt. "In onze (advies)praktijk zien we dat diversiteit leidt tot betere besluitvorming vanwege de verschillende invalshoeken en benaderingen," aldus Berenschot directeur Ber Damen: "Hiervoor is leiderschapsontwikkeling nodig die zich richt op het herkennen, stimuleren en benutten van diversiteit."Bron: Berenschot