Nieuwe commissarissen scoren slecht op ESG-competenties

Zeven op tien bestuurders hebben onvoldoende kennis om management op duurzaamheid te controleren.

Slechts één op de drie bestuurders en toezichthouders van bedrijven weet voldoende van duurzaamheid om het zittende management daarop te controleren of uit te dagen. 

Opvallend, gezien 79 procent van hen stelt dat zij bekend zijn met de strategische kansen én risico’s die ESG-kwesties met zich meebrengen, en twee derde van hen duurzaamheidskwesties het liefst volledig willen integreren in hun bedrijfsstrategie. Mede hierdoor zetten de ondervraagde organisaties nu vaker in op het gericht selecteren op duurzaamheidstalent dan voorheen. 

Dit blijkt uit ‘The Role of the Board in the Sustainability Era’, een onderzoek van Heidrick & Struggles en Insead onder 879 bestuurders en toezichthouders uit ruim 25 landen. 

Een heldere wervings- en selectiestrategie helpt bij het aantrekken van het juiste talent, maar de helft van de ondervraagde organisaties neemt kennis van duurzaamheid niet of nauwelijks op. Dit geldt zowel voor de competentiematrix (48 procent) als de selectiecriteria voor bestuurders en toezichthouders (54 procent). Dit een forse toename van respectievelijk twintig en tien procent ten opzichte van vorig jaar. 

“Het is goed om te zien dat steeds meer bestuurders vanuit de overtuiging ‘dat dit het juiste is om te doen’ met ESG aan de slag gaan. Zo heeft bijna een kwart van alle in 2022 door AEX-bedrijven aangestelde commissarissen aantoonbaar ervaring met duurzaamheid. In 2021 gold dit voor slechts tien procent van alle nieuwe benoemingen”, stelt Imke Lampe, Partner in Charge van Heidrick & Struggles Nederland. “Schaars talent en onvoldoende kennis over welke competenties nodig zijn maakt een gerichte selectiestrategie uitdagend. Het is belangrijk om scherp te hebben wat de RvC nodig heeft om meer commissarissen met duurzaamheidskennis te benoemen.”
 

Gerelateerde artikelen