NWO financiert tot 75% van wetenschappelijk onderzoek rondom duurzame businessmodellen

De recente oproep van De Groene Zaak om deel te nemen in het onderzoeksprogramma duurzame businessmodellen heeft veel resultaat gehad. Inmiddels is De Groene Zaak met vele bedrijven in gesprek, bijvoorbeeld over businesscases rondom waterbouw, voedsel, mobiliteit, duurzame energie en gezondheid.

Het is dan ook een bijzonder mooi aanbod dat De Groene Zaak kan doen. NWO financiert tot 75% van wetenschappelijk onderzoek rondom duurzame businessmodellen. Dit geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek naar specifieke businesscases.Er is nog ruimte voor enkele bedrijven, overheden of consortia van partijen om deel te nemen in dit programma. Concreet betekent dit dat als je als bedrijf, overheid of consortium plannen hebt voor het laten uitvoeren van onderzoek rondom duurzame businesscases,  NWO 75% van de kosten van het door wetenschappers uit te voeren onderzoek kan dragen. Om in gesprek te raken met De Groene Zaak hierover kunt u contact opnemen met Antoine Heideveld, programmamanager van Het Groene Brein (M 06 46 444 500, a.heideveld@hetgroenebrein.nl). Half november moet helder zijn welke partijen deel gaan nemen aan dit programma.