Olivier Labe, CFO van BNG Bank: “Banken zijn in Europa nog nooit zo gekapitaliseerd, liquide én rendabel geweest als nu.”

Olivier Labe is CFO van de BNG Bank, maar ook Fransman. Hoe kijkt hij naar de aankomende Europese verkiezingen?

Als Fransman met een Nederlandse vrouw, voel ik mijzelf echt Europees, dus misschien ben ik bevooroordeeld. Maar ik ben nu ook het boek aan het lezen van Caroline de Gruyter, Beter wordt het niet. Je kunt van alles vinden van de EU. Dat het rommelig is en chaotisch. Maar democratie is per definitie rommelig en suboptimaal – laat staan met 27 landen involved.

En toch, zeker als je even uitzoomt en de EU bekijkt op mondiaal niveau, dan functioneren wij redelijk goed. Vanuit mijn bank-achtergrond vind ik stabiliteit van Europa als institutie en als financieel stelsel een topprioriteit. Voor de burgers, voor de vrede, maar zeker ook voor bedrijven. Maar ook om onze eigen rol als BNG Bank te kunnen vervullen in het financieren van het publieke domein, hebben we een stabiele financiële sector nodig. Alleen zo blijven we aantrekkelijk voor beleggers buiten Europa. Besef: een-derde van onze funding komt van buiten Europa. Dankzij een stabiel Europa kunnen wij Nederlandse overheden geld aanbieden tegen aantrekkelijke tarieven.

Als betrokken CFO kun je samen met vakgenoten invloed uitoefenen op de toekomst binnen jouw sector. Bespreek belangrijke trends, ontwikkelingen en strategieën tijdens onze online CFO.nl Panels. Geïnteresseerd in kosteloze deelname? Bezoek CFO.nl/panel voor meer informatie en sluit je aan.

Weerbare bancaire sector

Weerbaarheid van de bancaire sector is cruciaal. De ECB doet wat mij betreft voldoende om die stabiliteit te garanderen. Er is focus, de goede priorititeiten worden geteld. Sinds de financiële crisis en de introductie van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, de SSM (Single Supervisory Mechanism’ is de bancaire sector in Europa sterker dan ooit. Banken zijn in Europa nog nooit zo gekapitaliseerd, liquide én rendabel geweest als nu. Meer politieke controle op de ECB vind ik niet nodig. De ECB wordt in zekere zin al gecontroleerd door 27 presidenten van Europese Nationale banken die het met elkaar eens moeten worden. Dat voorkomt uitwassen in beleid. Bovendien vind ik onafhankelijk van de ECB belangrijker dan politieke controlemechanismes.

Lees ook op CFO.nl: Adriaan Schout: “Bedrijven hebben een CFO die toezicht houdt op beleid. Financieel toezicht in de EU is zwak en gepolitiseerd.”

 

Wel ben ik in mijn rol superalert als het gaat om collateral damage. BNG Bank is een systeembank met een grote balans, in combinatie met een focus op het publieke domein in Nederland. Maar de regelgeving wordt doorgaans gemaakt met commerciële banken in het achterhoofd. Beslissingen die op Europees niveau worden gemaakt, kunnen het businessmodel van onze bank en dus onze klanten direct raken. Ik probeer daarom het belang van ‘bancaire diversiteit’ wel over het voetlicht te brengen in Europa, en ook het belang van de S in ESG. In die zin kijk ik ook uit naar de implementatie van de sociale EU-Taxononie. Dat zal voor ons als BNG Bank een mooie kans zijn om inzichtelijker te maken wat wij allemaal financieren in het sociale domein.

Ik sta persoonlijk achter het groene beleid van de ECB. Banken zijn er ter ondersteuning van burgers en bedrijven, maar we hebben ook een bredere verantwoordelijkheid, meer dan alleen het zo goedkoop mogelijk aanbieden van geld. Wij moeten ook verantwoordelijkheid nemen in de vergroening. Bij BNG Bank nemen wij die rol serieus. We hebben als een van de eerste banken in Nederland ESG obligaties in de markt gezet.

Maatschappelijk draagvlak voor ESG is heel belangrijk, in Nederland en in Europa. Het gesprek dat wij met elkaar moeten gaan voeren, moet gaan over de herverdeling van de lasten en de risico’s. Mensen die het minder breed hebben, die moeite hebben om het einde van de maand te halen, die hebben geen boodschap aan een gesprek gaan over de terugverdientijd van zonnepanelen.

Lees ook op CFO.nl: Lise Witteman (Follow The Money): “Als Brussel straks een bolwerk wordt waar autocratie, corruptie en willekeur van beleid de norm worden, zoals nu al het geval is in sommige Europese landen, is dat niet gunstig voor het bedrijfsleven.”

Gerelateerde artikelen