Buitenlandse corruptie strenger aangepakt bedrijven Nederland

CFO's steeds meer gezien als cruciale spelers.

Het Openbaar Ministerie (OM) intensiveert inspanningen om signalen van mogelijke corruptie en omkoping van ambtenaren in het buitenland te onderzoeken. In dit besluit, onlangs gecommuniceerd via de Staatscourant, onderstreept het OM de aantasting van overheidsintegriteit die ambtelijke corruptie met zich meebrengt. Daarover schrijft de website voor accountants, accountantweek in een artikel. De website verwijst naar een bekendmaking op de website van de staatscourant.

  • OM intensiveert onderzoek naar omkoping van buitenlandse ambtenaren door Nederlandse bedrijven
  • OM hanteert criteria zoals omvang, structuur binnen organisaties en impact op Nederlandse en buitenlandse belangen.
  • CFO’s moeten proactief beleid implementeren om risico’s te minimaliseren, inclusief samenwerking met RA’s voor financiële integriteit.

Critera

Bij de beoordeling van corruptie en omkoping door Nederlandse entiteiten in het buitenland hanteert het OM een aantal belangrijke criteria. De omvang van de omkoping, de structuur ervan binnen een organisatie, de betrokkenheid van invloedrijke buitenlandse ambtenaren of politici, en de impact op zowel Nederlandse als buitenlandse belangen zijn slechts enkele van de overwegingen. CFO’s dienen zich bewust te zijn van deze factoren en moeten proactief beleid implementeren om het risico op betrokkenheid bij dergelijke activiteiten te minimaliseren.

Rol van financieel management en registeraccountants

Financieel management speelt een cruciale rol in het voorkomen en detecteren van corruptie. CFO’s moeten daarom inzicht hebben in de geldstromen en vermogens van betrokken partijen. De website geeft aan dat registeraccountants (RA’s) hierbij een rol kunnen spelen. Maar het is niet duidelijk of zij verplicht zijn om (mogelijke) ambtelijke omkoping te melden. Wel zijn zij vanuit de koepelorganisatie gehouden aan transparantie en integriteit.

Financiële gegevens cruciaal

Het OM benadrukt dat financieel onderzoek een integraal onderdeel is van het opsporingsproces, met het oog op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. CFO’s moeten daarom zorgen voor een gedegen financiële compliance en samenwerken met externe partijen om de integriteit van hun organisatie te waarborgen.

CFO’s aansprakelijk

CFO’s worden steeds vaker gezien als cruciale spelers bij het waarborgen van financiële integriteit en het voorkomen van corruptie binnen organisaties. In gevallen waarin ambtenaren in het buitenland zijn omgekocht met steekpenningen, kan de CFO aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid of betrokkenheid bij dergelijke illegale activiteiten. (ANP)

Gerelateerde artikelen