Terugval investeringen baart ondernemersorganisaties zorgen

Belang verdienvermogen en aanjagen gerichte investeringen.

De teruglopende investeringen zetten het toekomstig verdienvermogen van de Nederlandse economie steeds verder onder druk. Daarvoor waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland maandag in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar een debat over het verdienvermogen van Nederland. De ondernemersorganisaties wijzen daarin op het belang van een goed ondernemings- en investeringsklimaat om het tij te keren.

Meer 'vertrekkende' investeringen

Inmiddels gaan er volgens de organisaties meer investeringen Nederland uit, dan dat erin komen. "De vraag die we ons daarom moeten stellen is hoe aantrekkelijk we als land nog zijn voor nieuwe en bestaande bedrijven om te ondernemen en te investeren. En als we naar de stand van ons ondernemings- en investeringsklimaat kijken, zien we dat steeds meer seinen op rood staan."

Verdienvermogen

Het verdienvermogen bepaalt in hoeverre een land in staat is om nu en in de toekomst op een verantwoorde manier voldoende geld te verdienen. "Met dat geld betalen we bijvoorbeeld onze agenten, leraren of de bijstand. Investeringen van bedrijven zijn de motor onder ons verdienvermogen en juist die investeringen zien we stilvallen", aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Het structureel versterken van het verdienvermogen vraagt volgens de ondernemersorganisaties om een aanpak langs twee sporen. Allereerst is het belangrijk dat de zogenaamde basiscondities voor investeringen op orde worden gebracht. Dit kan door een veel stabieler overheidsbeleid, zonder het steeds veranderen van regels of continu wisselende belastingtarieven. En door niet steeds beleid op beleid te stapelen.

Aanjagen gerichte investeringen

Het tweede spoor betreft het aanjagen van gerichte investeringen in de economie van de toekomst. "Dat betekent volop investeren in kennis en technologieontwikkeling, om te zorgen dat ook in de toekomst nieuwe ASML's en Adyens opstaan. Maar het betekent ook dat we volop moeten inzetten op het digitaliseren van onze economie."

(ANP)

Gerelateerde artikelen