Onderwijsbestuurders moeten meer zeggenschap krijgen over kwaliteit onderwijs

Onderwijsbestuurders zijn de afgelopen dertig jaar in de verkeerde rol gedrukt van bedrijfsleider en ondernemer. Zij kregen wel veel autonomie voor het beheer en organisatie (financiën, governance, huisvestiging en personeel), maar moesten veel ruimte inboeten bij het aansturen van de doelen, vorm en inhoud van het onderwijs.

Dat stelt prof.dr. Edith Hooge op vrijdag 21 juni wanneer zij de bijzondere leerstoel Multi-level governance van onderwijsorganisaties aanvaardt bij het Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming (CBMO) van TiasNimbas Business School, Tilburg University.Politiek en samenlevingen hebben het inzicht dat de kwaliteit van het onderwijsbestuur gevolgen heeft voor de onderwijskwaliteit. Onderwijsbestuurders worden bijvoorbeeld afgerekend op het behalen van minimum leerresultaten. Tegelijkertijd is het vertrouwen in het bestuurlijk vermogen en de integriteit van onderwijsbestuurders lager dan ooit, mede vanwege incidenten zoals bij BOOR, Amarantis, INHolland en de VU. Politiek en samenleving zoeken daarom steeds meer naar meetbare resultaten om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen bepalen.Maar onderwijsorganisaties zijn beperkt bestuurbaar, stelt Hooge. Het besturen van onderwijs is een heel indirect, onvolkomen en moeilijk beheersbaar proces. Onderwijsbestuur is geen kwestie van aan de juiste knoppen draaien. Daarom zou onderwijsbestuur moeten aansluiten bij de kennis, ervaring en inzichten van diegenen die worden bestuurd: leraren, hun leidinggevenden, leerlingen, ouders en andere lokale betrokkenen bij onderwijs. Hiertoe moet zoveel mogelijk autonomie, professionele ruimte en eigen verantwoordelijkheid bij de bestuurders van de onderwijsinstelling worden belegd. Door de mythe van de bestuurbare onderwijsorganisatie door te prikken staat de weg open voor de zoektocht naar een meer realistisch en vruchtbaar perspectief op onderwijsbestuur. Hooge zal zich de komende jaren buigen over de vraag hoe besturing van autonomie vorm krijgt of kan krijgen in het onderwijs.Prof.dr. Edith Hooge is bijzonder hoogleraar ‘Multi-level governance of educational organisations’. Daarnaast is zij senior adviseur bij BMC advies en richt zich op de ontwikkeling en verbetering van strategieën en structuren voor goed onderwijsbestuur en van gedragsrepertoire van onderwijsbestuurders. Bron: TiasNimbas Business School