Amerikaanse deposito’s verkiezen veiligheid boven rente

Onderzoek: Depositozekerheid boven rendement gesteld.

Met de gevolgen van Amerikaanse bank-faillissementen van 2023 nog steeds voelbaar. Deze angst gecombineerd met de toenemende aandacht in de VS voor ESG wordt als reden gegeven dat de meest financiële besluitvormers in de VS bereid zijn om rendementen op hun bedrijfsdeposito's op te geven in ruil voor garanties ten aanzien van hun deposito's, zo schrijft FM.nl. Uit onderzoek blijkt dat deze besluitvormers het hebben van een veilige plek van hun deposito's belangrijker vinden dan een zo hoog mogelijk rendement. Daarnaast neemt de behoefte toe om 'het tijdelijke geld' vast staat in lijn met de waarden van hun organisatie. Dat stelt een onderzoek ('Depositor priorities shift amid bank failures 2023') van het Amerikaanse financieel dienstverlener en deposito-adviseur Ampersand.

  • Depositozekerheid gaat boven rendement
  • Groeiende bereidheid om waarden boven rendement te plaatsen

Kasdeposito's gehouden door de grootste bedrijven van Amerika zijn volgens de onderzoekers recordhoogtes, met schattingen in de miljarden dollars voor topbedrijven. Ook stelt het onderzoek dat de de angst rond de failliete banken nog aanwezig is. Eind vorig jaar maakte 45% van de respondenten zich nog steeds zorgen over de huidige veiligheid van hun deposito's en was 55% bezorgd over toekomstige veiligheid tegen 2024.

Verschuivende prioriteiten van depositohouders

Onze enquête toont aan dat deze druk een impact heeft op de verwachtingen van de ondervraagden. Meer dan driekwart (77%) van de respondenten zou namelijk bereid zijn om een deel van hun rendementen op te geven aan een instelling die de veiligheid van deposito's garandeert. En 55% zou hetzelfde doen voor een instelling die in lijn is met hun waarden –waarbij bijna 4-op-10 van deze groep bereid zouden zijn om vele procenten rendement in ruil voor veiligheid, op te geven.

De bezitters van de deposito's in de VS hebben ook hun prioritering gegeven waar de beheerder van hun deposito's aan moet voldoen;

  1. Vertrouwen in de financiële instelling(en)
  2. Verzekerbaarheid van de deposito's
  3. Aantrekkelijke tarieven en vergoedingen
Gerelateerde artikelen