Opkomst ava’s naar recordhoogte

Aandeelhouders komen in steeds grotere getale naar aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s). Lag de gemiddelde ‘AVA-opkomst’ van de AEX-ondernemingen in 2013 op ongeveer 63%; in 2014 was gemiddeld bijna 70% van het geplaatst kapitaal op de AVA aanwezig of vertegenwoordigd, blijkt uit een onderzoek van Eumedion.

Sinds 2004 is er sprake van een verdubbeling van de opkomst. In de evaluatie van het AVA seizoen signaleert Eumedion is het meeste te doen om voorstellen om het ondernemingsbestuur te machtigen nieuwe aandelen uit te geven en om bestaande aandeelhouders het voorkeursrecht op de eventuele nieuwe aandelen te ontzeggen: bijna twee-derde van de ‘top 36’ van meest controversiële AVA-agendapunten wordt beheerst door deze voorstellen.Bovendien wordt het stempunt over de decharge van de raad van commissarissen door aandeelhouders steeds vaker aangegrepen om een ‘proteststem’ uit te brengen. Dit jaar gebeurde dat bij Heineken en Corbion uit ongenoegen over de uitvoering van het beloningsbeleid en bij AMG uit ongenoegen over het gebruik van een beschermingsconstructie.Een relatief grote groep beursondernemingen en accountants heeft gehoor gegeven aan de oproep van beleggers om een meer informatieve, ondernemingsspecifieke controleverklaring bij de jaarrekening 2013 te voegen. Dit draagt bij aan een betere dialoog tussen aandeelhouder en accountant over de controlewerkzaamheden en over de belangrijkste risico’s op materiële fouten in de jaarrekening.Voorstellen om van accountant te wisselen en om de beloning van commissarissen te verhogen stonden dit jaar relatief vaak op de AVA-agenda. Al deze voorstellen werden met grote meerderheden door de aandeelhouders aangenomen.Tot slot nemen beursgenoteerde ondernemingen steeds betere strategie- en risicoparagrafen op in hun jaarverslag, vindt Eumedion. Steeds meer vennootschappen geven meer inzicht in de strategie en het verdienmodel en kwantificeren de strategische, (financiële) langetermijndoelstellingen. En steeds meer ondernemingen beschrijven hun risicobereidheid, geven een overzicht van de belangrijkste risico’s met daarbij hun potentiële impact en beschrijven de maatregelen om de belangrijkste risico’s te mitigeren. Opvallend is dat  met name de risico’s op corruptie en omkoping meer aandacht krijgen; zowel intern als extern (in de verslaggeving).Lees hier de complete evaluatie van Eumedion

Gerelateerde artikelen