Oud-commissie Tabaksblat wil herziening code

Leden van de Commissie Tabaksblat die in 2003 een code opstelde voor behoorlijk bestuur, hebben dinsdag bij minister Henk Kamp (Economische Zaken) aangedrongen op een herziening van de regels. Een evaluatie leidde tot vijf aanbevelingen die de code beter moeten maken.

De Commissie van weleer is niet meer compleet. Voorzitter en naamgever Morris Tabaksblat overleed in 2011 en ook Jaap Glasz en Marco Knubben zijn niet meer in leven. De overige leden pleiten onder meer voor een bijstelling van de code op korte termijn, gevolgd door een reguliere herziening om de 2 of 3 jaar.De actualiteit en bruikbaarheid van de code moest bevorderd worden door een zogeheten Monitoring Commissie. De tweede Monitoring Commissie, onder leiding van Jos Streppel, zwaaide op 1 oktober af. ‘De Commissie Streppel heeft het niet aangedurfd om concrete voorstellen voor aanpassing van de code te doen. Het is wenselijk dat de volgende Monitoring Commissie dat wel doet.’__________________________________________________________________________________ Volg de Masterclass Grip op Compliance / Corporate Governance | 7 PE urenWordt u ook geconfronteerd met nieuwe regels en een grotere aansprakelijkheid? Dan is deze opleiding voor u onmisbaar. Topdocenten Raf Houben en Vincent Wanders onthullen hoe u kunt voldoen aan de groeiende regeldrift in Nederland zonder dat dit ten koste gaat van groei en winstgevendheid.Meld u direct aan. __________________________________________________________________________________Een tweede punt van aandacht is het verplichte overnamebod bij een belang van 30 procent of meer. De code werd opgesteld voordat die plicht ontstond. Evenwicht in de belangen van alle betrokkenen is daarbij het belangrijkst. ‘Dat geldt bijvoorbeeld voor de situatie dat – door het gebruik van een beschermingsconstructie – de aandeelhouders (een deel van) hun stemrecht (tijdelijk) verliezen.’Ook bepalingen over beloningen en bonussen zijn aan een herziening toe. ‘Met name hoge, niet-gemotiveerde bonussen, afvloeiingsregelingen en niet te rechtvaardigen plotselinge rijkdom van bestuurders als gevolg van aandelenbezit in een onderneming die wordt overgenomen zorgen voor opschudding.’Verder moeten bedrijven beter motiveren waarom ze eventueel afwijken van de code en wordt de nieuwe Monitoring Commissie geadviseerd de aantrekkelijkheid van de Nederlands kapitaalmarkt te evalueren omdat beleggers en bedrijven er baat bij hebben dat er vertrouwen is in een goed functionerende kapitaalmarkt.Bron: ANP