Paul Verhagen (CFO van ASM International): “De Porsche Taycan vraagt meer dan duizend chips.” 

Hoe voeg je als Financeteam waarde toe voor een niche- speler binnen een hypertechnologische sector?

Hoe voeg je als Financeteam waarde toe voor een niche- speler binnen een hypertechnologische sector? Die vraag is voor Paul Verhagen niet moeilijk te beantwoorden. Als CFO van ASM International, ook wel bekend als ASM, loopt hij al drie jaar mee in het meest innovatieve deel van de chipmarkt. “In de afgelopen drie jaar zijn wij als ASM ongeveer verdubbeld in termen van omzet. De digitalisering en elektrificatie van de wereld vergt een enorme hoeveelheid chips.”
Zowel de groeiende vraag naar elektrische auto’s binnen de automotive industrie als de trends binnen communicatie, computing, digitalisering en robotisering, dragen bij aan de exponentieel groeiende chipmarkt. “De productie van een elektrische auto, zoals bijvoorbeeld het nieuwste model van de Porsche Taycan, vraagt meer dan duizend chips. En in deze rap digitaliserende wereld groeit dus ook de Wafer Fabrication Equipment Market waarin ASM vooroploopt.”

  • Nederland levert zelf niet voldoende engineers voor chipindustrie
  • Digitalisering van samenleving heeft grote carbon footprint
  • Semiconductor Climate Consortium probeert sector te verduurzamen

ASML en ASM

ASM wordt nogal eens door elkaar gehaald met ASML, het bedrijf dat de meeste mensen kennen als koploper in de wereld van de ontwikkeling van chipmachines. Desgevraagd legt Verhagen het verschil tussen de twee bedrijven graag nog eens uit: “ASML maakt lithografi e-equipment, ASM richt zich op depositie-equipment en is met name sterk in het maken van de meest geavanceerde chips.” ASM heeft als relatief klein bedrijf een world leading position binnen de markt voor Atomic Layer Deposition (ALD), het meest geavanceerde depositie segment binnen de chipwereld.

“Het productieproces van onze core business omvat het aanbrengen van superdunne depositielagen op een wafer: atoomlaag per atoomlaag op een gebiedje van 2 nanometer. Ter illustratie: 1 mensenhaar is ongeveer 60.000 nanometer. Daarbinnen proberen wij op atoomniveau de transistor te bouwen die de elektrische eigenschappen van de chip gaat bepalen.”, aldus de trotse CFO.

De 2 nanometerchip gaat dit jaar in pilotproductie. “Onze klanten beginnen dan met het testen van een lijn. Daarna moeten ze die machines integreren en tot een bepaald yield niveau komen. Wanneer dit goed uitpakt en zij nieuwe klanten hebben voor hun nieuwe chips, kan het zo zijn dat ze in 2025 gaan investeren in high volume manufacturing.” Terugkomend op de verhouding tussen ASM en ASML: “In de productielijn van chipproductie werken onze twee bedrijven niet als concurrenten, maar als bedrijven binnen de keten die elkaar nodig hebben om chips te kunnen maken.”

Als betrokken CFO kun je samen met vakgenoten invloed uitoefenen op de toekomst binnen jouw sector. Bespreek belangrijke trends, ontwikkelingen en strategieën tijdens onze online CFO.nl Panels. Geïnteresseerd in kosteloze deelname? Bezoek CFO.nl/panel voor meer informatie en sluit je aan.

Geopolitiek en nationaal beleid

De internationale chipmarkt is sterk onderhevig aan geopolitieke ontwikkelingen. Vorig jaar kwam ASML in het nieuws vanwege de spanningen tussen de VS en China. Op verzoek van de Amerikanen moest de chipmachinefabrikant uit Veldhoven leveringen aan China annuleren. Dit gebeurde nog voordat de exportbeperkingen daadwerkelijk werden opgelegd. Maar ook nationaal niveau hebben politiek en beleid grote impact op bedrijven die sterk afhankelijk zijn van internationaal toptalent. Dit jaar nog sprak de board van ASML zich bezorgd uit over de plannen van de formerende politieke partijen om het aantrekken van expats onaantrekkelijker te maken. Herkent Verhagen zich als CFO in de zorgen van ASML?

“Absoluut! Innovatie is voor ons cruciaal om competitief te blijven en om te groeien. Het zit in het DNA van ons bedrijf. Om aan onze vraag naar hoogopgeleide ingenieurs te kunnen voldoen, is een instroom van buitenaf noodzakelijk. Nederland levert zelf niet voldoende engineers. Het is cruciaal voor ons dat we deze mensen kunnen blijven aantrekken tegen gunstige voorwaarden, anders wordt de kans dat ze komen veel kleiner.”

Lees ook op CFO.nl: Zijn CFO’s goed genoeg voorbereid op geopolitieke disruptie?

 

 

OVER ASM INTERNATIONAL

ASM International (ook bekend als ASM) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van apparatuur, materialen en technologieën voor de productie van halfgeleiders. Het bedrijf richt zich met name op depositietechnologieën, zoals Atomic Layer Deposition (ALD) en epitaxie, die cruciaal zijn voor het creëren van de dunne lagen materialen die nodig zijn in moderne halfgeleiderapparaten. ASM levert oplossingen die bijdragen aan het verkleinen van de schaal van halfgeleidercomponenten, waardoor de prestaties van halfgeleiderapparaten worden verbeterd.

HOE ZIT EEN CHIP IN ELKAAR?

Een chip, ook wel een geïntegreerde schakeling genoemd, bestaat uit verschillende lagen van halfgeleidermaterialen die op een siliciumwafel zijn geplaatst. De lagen bevatten patronen en structuren die zijn gecreëerd via lithografie en andere productietechnieken. Deze structuren omvatten transistors, interconnecties en andere elektronische componenten die samenwerken om elektrische signalen te verwerken.

WAT IS EEN WAFER?

Een wafer is een dunne plak van halfgeleidend materiaal, meestal van silicium, die wordt gebruikt als het basissubstraat voor de productie van halfgeleiders. Wafers hebben een ronde vorm en worden gesneden uit een cilindrische baar van zuiver silicium. Ze fungeren als het fundament waarop de verschillende lagen van halfgeleidermateriaal worden afgezet en de elektronische componenten worden gecreëerd.

WAT IS EEN TRANSISTOR?

Een transistor is een elektronisch apparaat dat fungeert als een schakelaar of een versterker in elektronische circuits. Het bestaat uit halfgeleidermateriaal en heeft drie hoofdterminals: de bron, de poort en de drain. De stroom tussen de bron en de drain wordt gereguleerd door het aanleggen van een spanning aan de poort. Transistoren vormen de basisbouwstenen van digitale elektronische apparaten en worden gebruikt voor logische operaties en geheugenopslag in computerchips.

WAT IS EEN ATOOMLAAG?

Een atoomlaag is een zeer dunne laag materiaal die uit één enkel atoomtype bestaat. In het geval van Atomic Layer Deposition (ALD), een technologie waarin ASM gespecialiseerd is, wordt een atoomlaag op gecontroleerde wijze afgezet op het oppervlak van een substraat. Deze technologie maakt het mogelijk om nauwkeurige en uniforme lagen te creëren, wat essentieel is voor de productie van geavanceerde halfgeleiders.

WAT IS EEN DEPOSITIELAAG?

Een depositielaag verwijst naar de laag in een halfgeleiderapparaat waarin transistoren en andere actieve componenten zijn geplaatst. Het is een essentieel onderdeel van de chipstructuur en speelt een rol in het regelen van elektrische stromen en signalen binnen het apparaat. De depositielaag wordt vaak geproduceerd met behulp van geavanceerde depositietechnologieën zoals die worden aangeboden door bedrijven zoals ASM.

Investeren in sustainability resources

Het belang van investeren in innovatie is ook van belang vanuit een sustainability oogpunt, benadrukt Verhagen. “Een rap digitaliserende wereld brengt ook energieverbruik met zich mee, met een hele hoge carbon footprint. Wat wij willen is dezelfde rekencapaciteit bieden met minder energieverbruik. Dat is precies wat je doet met onze meer geavanceerde chips. In deze duurzame trend binnen de Wafer Fabrication Equipment (WFE) markt, willen wij als ASM een leidende rol spelen.”

De ambities zijn groot. Voor 2035 heeft ASM ingezet op een net zero target in scope 1, 2 en 3. Verhagen: “Er zijn een paar stappen hierin. Scope 1 en 2 betreft met name je eigen organisatie. Wij vinden het van groot belang om onze eigen footprint zoveel mogelijk reduceren. Zo zijn we in Singapore net uitgebreid met een nieuwe fabriek en zijn we ook in Korea een nieuw R&D center aan het bouwen. In al die infrastructuur die we daar gaan neerzetten geldt natuurlijk de hoogste sustainability standard. Vervolgens betreft scope 2 dat we alleen maar renewable energie gaan gebruiken. Onze target zat vorig jaar op 90 procent en we werken toe naar de 100 procent, aangezien onze grootste footprint elektriciteitsgebruik is. Daarnaast proberen we er ook voor te zorgen dat de machines die we ontwikkelen minder energie en minder chemische stoffen gaan gebruiken. Hier focussen we ook op circulariteit.”

En toch: ondanks het feit dat ASM heel hard werkt aan scope 1 en 2, is dat uiteindelijk maar 1% van de totale footprint van het bedrijf. Verhagen: “Het grootste deel van onze carbon footprint – 99% – komt van het gebruik van onze machines bij onze klanten en van materialen en systemen van leveranciers upstream, waarmee wij onze producten assembleren. Om hier stappen in te maken werken wij nauw samen. Wij zijn een van de founding partners van de Semiconductor Climate Consortium. Dit is een groep van inmiddels 50 tot 60 bedrijven die de totale value chain vertegenwoordigt. Samen kijken we hoe wij als industrie met schonere en betere oplossingen kunnen komen.”

Bepaal jij wat AI voor je doet, of bepaalt AI straks wat jij zult doen? Kom hierover in gesprek op 7 november met 300 vakgenoten en experts tijdens Leadership in Finance Summit 2024 in Amersfoort. Meld je nu gratis aan en ontdek hoe AI jouw rol van finance leader herdefinieert.

Rol Finance

Verhagen is geen technicus, maar begrijpt als CFO in groot detail de marktontwikkeling en wat het betekent als de markt en bedrijven van een ‘3 nanometer chip’ naar een ‘2 nanometer chip’ gaan, en hoeveel extra depositielagen dit omvat. “Wij proberen op basis van top down en bottom up veronderstellingen de marktontwikkeling te bepalen: welke opportunity’s hebben we? Welke nieuwe lagen krijgen we? Welke nieuwe materialen, chemicals en precursors hebben we daarbij nodig? Wat betekent dit voor onze R&D uitgaven?”

De rol van Finance in deze complexe markt is om, samen met de productmarketeers, alle parameters te modelleren, in nauwe samenwerking met R&D. “Investeringen in R&D zijn onze ‘lifeline’ en daarom blijven wij hierin investeren, ook in minder goede jaren. Voor het supporting deel gebruiken we vanuit Finance ook benchmarks van andere ondernemingen. Uiteraard kijk ik als CFO ook naar de andere uitdagingen die we voor ons hebben als Finance organisatie. Zo zijn we op dit moment bezig zijn met een SAP implementatie. Ook investeren in cyber security is een belangrijk aandachtspunt voor ons – en daar moet je tijdig mee beginnen.”

Arbeidsmarktuitdagingen

Binnen de chipmarkt is ASM niet de enige partij die aan het groeien is. Dit biedt met name een uitdaging bij het zoeken naar de juiste engineers. “Gelukkig zijn wij een heel interessant bedrijf voor engineers die in het meest technologisch vooruitstrevende bedrijf op het gebied van depositie willen werken. Wij zijn een stuk kleiner dan onze concurrenten. Dat betekent dat je als goede engineer veel impact kan maken. Wij leggen echt de focus op het ontwikkelen, groeien en engagen van mensen. Retentie is enorm van belang in HR; zeker in onze sector. Want mensen binnenhalen is één, maar ze binnenhouden is twee.”
In Singapore heeft ASM vorig jaar twee externe HR awards gewonnen voor best employer. “Ondanks de technologie omgeving waar dit misschien niet vanzelfsprekend is, wordt er bij ons veel aandacht besteed aan het softe deel van HR. Hier hebben wij echt enorme stappen in gemaakt. We besteden veel energie aan het creëren van de juiste cultuur. We beoordelen performance niet alleen op wat onze mensen bereikt hebben, maar ook op hoe dat gedaan is. Diversity Equity en Inclusion is een belangrijk punt van focus, we hebben bijvoorbeeld in Women Initiative Network binnen ASM, om vrouwen een platform te bieden waar ze hun ervaringen kunnen delen en initiatieven kunnen nemen die ons bedrijf aantrekkelijker maken voor vrouwelijke werknemers.”

Countercyclisch investeren

Met jarenlange ervaring als CFO binnen de technologische sector, reflecteert Verhagen op zijn carrière tot nu toe en destilleert daaruit een paar waardevolle lessen die op dit moment voor ASM van belang zijn: “Allereerst heb je geleerd dat je binnen de knowledge-based industry voldoende financiële reserves moet hebben, zodat je wanneer je in een moeilijke cyclus zit, niet meteen hoeft over te gaan op herstructurering. Balance sheet management is enorm belangrijk zodat je countercyclisch kunt investeren. Ten tweede is het belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen Finance, maar eigenlijk overal. Onze business unit controllers moeten niet alleen financieel sterk onderlegd zijn, maar met name ook de taal van de business spreken. Ten derde is goed proces management en productiviteitsgroei van belang in een bedrijf dat zo hard groeit als het onze. We moeten steeds meer kijken naar hoe technologie, bijvoorbeeld AI, de Finance functie efficiënter en effectiever kan maken. Ons bedrijf groeit sneller dan de kwaliteit van onze systemen en processen – en dat creëert inefficiënties. Het is voor ons de uitdaging om dit parallel te laten lopen.”

Selectieve groei

Met een lange, internationale carrière bij onder andere Fugro, Philips Sunnyvale in Boston, Amsterdam en Eindhoven en LG Philips displays in Hong Kong, heeft Verhagen altijd gewoond en gewerkt in technologische omgevingen over de hele wereld. De uitdagingen konden daarbij wel steeds verschillend zijn. “In mijn functie bij Fugro was de aanvankelijke opdracht waarvoor ik werd binnengehaald: verdubbelen. Maar toen ik aankwam heb ik vooral zeven jaar lang moeten crisismanagen, dankzij de crisis in de olie- en gasmarkt die begon na mijn komst in 2014. Dit was een enorme uitdaging voor mij als CFO. Daarnaast heb ik bij Philips in China juist een enorm steile groei in goede banen geleid. Ik denk dat mijn brede ervaring in Finance, zowel met herstructureringen en crisis-scenario’s, als met steile groei, de voornaamste reden was van ASM om mij aan te trekken.”

Verhagens uitdaging bij ASM is een strategische: slimme groei op de chip- en semiconductormarkt, waarbinnen ASM zich een bijzondere niche positie heeft weten te veroveren. Hij erkent de mogelijkheid om in de breedte te groeien, met name in de minder geavanceerde chips die een groter volume kunnen vertegenwoordigen, maar wijst ook op de complexiteit die ontstaat wanneer er eenmaal een specifiek machineontwerp is ingevoerd voor een bepaalde chip. “Om een product van een concurrent te vervangen in een bestaande productielijn, moet je ook met een ongelofelijke value proposition komen die de total cost of ownership met tientallen procenten verlaagt. Het produceren van semiconductors is extreem complex en klanten zijn zeer conservatief als het gaat om het vervangen van bestaande en goed producerende machines. Ze willen geen onnodige additionele complexiteit creëren in een toch al zeer complex proces.”

Ook voor een groeistrategie door acquisities geldt: het klinkt leuk op papier, maar de ingewikkelde geopolitieke dynamiek – goedkeuring krijgen om actief te worden in verschillende regio’s en landen – brengt onnodige risico’s met zich mee”, licht de CFO toe. “Wij kiezen dus voor zeer selectieve groei in het niet-geavanceerde deel van de mark en investeren alleen in zeer innovatieve proposities waar wij echt het verschil kunnen maken.”

Het is de verwachting dat ASM enorm zal blijven groeien in de komende jaren. “Wij hebben een guidance afgegeven voor 2027 van 4,5 miljard omzet in vergelijking met ongeveer 2,6 miljard in 2023. Verhagen: “Deze enorme omzetgroei vraagt veel van een bedrijf, maar ook van mijn rol als CFO. Je moet op alle vlakken investeringen doen: infrastructuur, R&D labs, manufacturing, en natuurlijk moet je de juiste mensen kunnen vinden. Het is een mooie uitdaging om dit op een gecontroleerde manier voor elkaar te krijgen.”

 

Gerelateerde artikelen