Personeelsbehoud van belang in strijd tegen arbeidskrapte

Een kwart verwacht dat het vullen van vacatures moeilijk wordt.

De meeste bedrijven zetten in op het behouden van zoveel mogelijk medewerkers in de strijd tegen de krapte op de arbeidsmarkt. Ze doen dit bijvoorbeeld door betere financiële beloningen te geven en meer individuele aandacht aan werknemers te besteden. Dat komt naar voren uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV onder ruim 4000 werkgevers.

Belang personeelsbehoud

Drie op de tien werkgevers geven in het onderzoek aan dat de uitstroom van personeel een probleem vormt. Dit is minder dan vorig jaar, toen 35 procent van de ondervraagden dit aangaf. Vooral in het openbaar bestuur, de zorg, de horeca en het onderwijs ervaren werkgevers dit relatief vaak als een probleem. De belangrijkste redenen die bedrijven noemen voor het vertrek van personeel zijn een beter salaris, betere arbeidsvoorwaarden of interessanter werk elders.

Lees ook: Vergrijzing is bedrijfsrisico

"In een krappe arbeidsmarkt is personeelsbehoud belangrijk, want voor werknemers is het makkelijker om over te stappen naar een andere werkgever", merkt ook arbeidsmarktadviseur Erica Maurits van het UWV op. "De meeste werkgevers denken bovendien dat personeelsbehoud in 2024 niet makkelijker gaat worden. Bijna vier op de tien werkgevers zetten maatregelen in om personeelsuitstroom te voorkomen", legt zij uit.

Wervingsproblemen

Voor dit jaar verwacht bijna een kwart van de werkgevers dat het vervullen van vacatures moeilijk wordt. Zes op de tien werkgevers denken daarentegen dat de situatie niet beter of slechter wordt, 15 procent verwacht dat de wervingsproblemen afnemen. Volgens het UWV kan dit komen doordat de arbeidsmarkt iets afkoelt, na een stijging van het aantal vacatures in 2021 en 2022. Vorig jaar nam het aantal af en het UWV verwacht dat het aantal nieuwe vacatures in 2024 iets verder zal dalen, al zal de arbeidsmarkt krap blijven.(ANP)

Gerelateerde artikelen