Plan Hommen: “Niet zomaar beschermingsmuren optuigen”

Geef bedrijven bedenktijd bij een vijandige overname. Het plan van voormalig ING-voorman Jan Hommen krijgt veel bijval onder topmannen, onder andere van Hans Wijers en Sjoerd Vollebregt. De time-out van een jaar zou wettelijk verankerd moeten worden. Is zo’n maatregel wenselijk? CFO.nl doet rondvraag.

Leo Groothuis, M&A-advocaat bij NautaDutilh: Nieuwe regels nodig?

“Ik ben een voorstander van het creëren van rust. De hijgerigheid moet er vanaf. Maar wat ik mis in het debat is de vraag of nieuwe regels voor goede bescherming wel nodig zijn. We moeten kijken naar wat er nu al mogelijk is. Benutten bedrijven de opties om zichzelf te beschermen al voldoende? Neem het oprichten van een stichting met preferente aandelen. Bij KPN heeft dat in het verleden al goed gewerkt. Te snel wordt geconcludeerd dat nieuwe regelgeving nodig is. Stel je nieuwe regels in, dan is het gevaar dat de bestaande regelgeving verdwijnt.”

“Het debat gaat ook in de richting van een rol van de politiek. Ik betwijfel of dat voor rust gaat zorgen. Kijk bijvoorbeeld naar de overname van ABN AMRO, de bank had geen stichting. Er was goedkeuring van het ministerie van Financiën nodig en die is verleend, met uiteindelijke nadelige gevolgen voor Nederland. Over KPN zou de minister in de toekomst iets over te zeggen moeten krijgen, terwijl het daar juist niet nodig is geweest. Het mooie van zo’n stichting is ook dat onafhankelijk zijn en veel kennis hebben van het bedrijf. Politici zijn niet onafhankelijk, ze hebben altijd een belang.”      

Lees ook: "Extra bescherming bedrijven onnodig"

Jan Paternotte, Kamerlid D66: Baat bij open economie

“We willen hierover wel de discussie aan gaan, want de topmannen hebben een interessant punt. De laatste tijd zie je dat bedrijven gaan handelen na een overnamebod, bijvoorbeeld Unilever en AkzoNobel. Maar je kunt niet zomaar allerlei beschermingsmuren hier gaan optuigen. Nederland heeft baat bij een zo open mogelijke economie. En we nemen zelf ook bedrijven over. AkzoNobel zien we als een puur Nederlands bedrijf, terwijl Nobel eigenlijk Zweeds is. Als het aantal overnames dat Nederlandse bedrijven doen ongeveer gelijk is aan de overnames die buitenlandse bedrijven hier doen, is er geen probleem. Bovendien lukt het veel bedrijven al om zich te beschermen: Unilever heeft een bod afgeslagen, KPN beschermde zich door de stichting met preferente aandelen.”

“Natuurlijk is het belangrijk om een gelijk speelveld te creëren. Bedrijven als Shell en Unilever zijn ook half-Brits. Het idee van bedenktijd is interessant, maar we moeten goed bekijken hoe we ons op het gebied van bescherming verhouden tot onze belangrijke collega’s in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.”

Hans Schenk, hoogleraar economie en bedrijfseconomie: Eerste stap

“Ik ben een groot voorstander van het plan van Hommen, omdat het de hijgerigheid waarmee vele overnames gepaard gaan voor een deel wegneemt. Maar het is wel slechts een eerste stap in de goede richting.
Overnames vinden namelijk enorm geclusterd plaats: ineens lijkt iedereen ermee bezig, een aantal jaren later niemand. Zo’n overnamegolf heeft maar weinig te maken met fundamentele economische factoren en meer met ‘contagion’: de ene overname leidt tot de andere, soms uit strategische overwegingen, deels uit zelfbescherming of omdat het op een bepaald moment goed staat om mee te doen met een fenomeen waarin duizenden miljarden omgaan. Hierdoor zijn er dan ook veel mislukkingen, investeringen die geen rendement genereren of tot verliezen leiden. Het gaat om 65 tot 85 procent. De kosten hiervan zijn zo hoog dat de bedrijven hierna overgaan tot bezuinigingen, op investeringen en arbeidsvoorwaarden. Omdat ook de maatschappelijke kosten hoog zijn, moeten overnames zoveel mogelijk ontmoedigd worden, dan houden we hopelijk alleen de overnames over die succesvol zijn.”

“Het probleem van het plan van Hommen is dat dit alleen gericht is op vijandige overnames. Dat begrip is helaas niet gedefinieerd. Ook de vele overnames die geruisloos passeren kunnen ongewenst zijn door het bestuur van de doelwitonderneming. Ook vele als vijandig gekwalificeerde overnames hoeven dat niet te zijn, omdat ze uitsluitend zijn ingegeven door de onderhandelingsstrategie van de doelwitonderneming. Het plan van Hommen zou daarom op alle overnames van toepassing moeten zijn. Dat zijn er veel, daarom pleit ik voor een ondergrens: alle overnames boven de 500 miljoen euro.”

Lees ook: Bescherming lange termijn "enorme uitdaging"

Gerelateerde artikelen