Plasterk: Inkomen publieke bestuurder al vanaf 2015 omlaag

De inkomens van bestuurders die met belastinggeld worden betaald, zullen vanaf 2015 al omlaag gaan. De bestuurders mogen dan hooguit zoveel verdienen als een minister, in plaats van de nu geldende 130 procent van een ministersalaris.

Dat schrijft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken woensdag aan de Tweede Kamer.De minister verwacht dit najaar over het nieuwe wetsvoorstel te kunnen overleggen met werkgevers, gemeenten en provincies. Daarna gaat het stuk naar de Tweede Kamer. In 2017 moet een andere wet klaar zijn, waardoor de nieuwe inkomensregels niet alleen gaan gelden voor de hoogste bestuurders, maar voor alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector.Door de regelgeving in twee delen te splitsen, hoopt Plasterk de maximering versneld te kunnen invoeren. In het regeerakkoord hadden VVD en PvdA al afspraken gemaakt over het aftoppen van de hoogste inkomens. Daarmee moet ook 10 miljoen euro per jaar worden bespaard.De nieuwe regels gaan gelden voor mensen die vanaf 2015 afspraken maken over hun salaris. De overeenkomsten die voor die tijd zijn gesloten, blijven gewoon gelden. Wel proberen bewindslieden die bestuurders te overtuigen uit eigen beweging een deel van hun salaris af te staan. Overigens laat de nieuwe wet ruimte voor uitzonderingen, schrijft Plasterk.