Politieke situatie schaadt concurrentiepositie volgens CFO’s

De huidige politieke onzekerheid in Nederland heeft invloed op het sentiment van de CFO's in Nederland. Per saldo is 29% van de CFO's negatief over de eigen financiële vooruitzichten (tov 6% per einde Q1).

De huidige politieke onzekerheid in Nederland heeft invloed op het sentiment van de CFO’s in Nederland. Per saldo is 29% van de CFO’s negatief over de eigen financiële vooruitzichten (tov 6% per einde Q1). Van de CFO’s geeft 50% aan dat de politieke onzekerheid invloed heeft op de financiële vooruitzichten van de eigen onderneming. Deze toegenomen onzekerheid wordt zichtbaar in de resultaten van een deze week uitgevoerd aanvullend onderzoek op de CFO Survey van Deloitte die elk kwartaal gehouden wordt.Aan het einde van het eerste kwartaal van 2012 waren bijna net zoveel CFO’s positief over de financiële vooruitzichten van de eigen organisatie als negatief, waarmee de grens naar een positieve meerderheid doorbroken leek te worden. Als gevolg van de recente politieke ontwikkelingen is deze trend nu neerwaarts omgebogen. De invloed op de strategische prioriteiten die de CFO’s voor het komende jaar stellen lijkt minder onderhevig te zijn aan fluctuaties en toont kleine verschillen. Alleen het verhogen van de cash flow is sinds het einde van het eerste kwartaal als prioriteit aanzienlijk toegenomen van 34% naar 68%. “De CFO leek in het eerste kwartaal van 2012 steeds beter met de huidige economische onzekerheid om te kunnen gaan en kreeg daarbij meer vertrouwen in de economie en in de vooruitzichten van de eigen onderneming. Een maatregel zoals de uitvoering van de Long Term Refinancing Operations (LTRO) door de ECB in december 2011 en februari 2012 leverde hier een bijdrage aan. De recente politieke ontwikkelingen in Nederland hebben hier meteen invloed op en de onzekerheid neemt weer toe,” aldus Wilten Smit, managing partner Financial Advisory Services bij Deloitte.  Verslechtering concurrentiepositieDaarnaast kregen de CFO’s de vraag voorgelegd of de huidige politieke ontwikkelingen invloed hebben op de concurrentiepositie van Nederland. Bijna alle CFO’s (93%) gaven aan dat de Nederlandse concurrentiepositie (enigszins) geschaad is. Verwachtingen voor groei in fusies, overnames en private equity onverwacht toegenomenDe verwachting voor een toenemende fusie en overname activiteit is in het eerste kwartaal gestegen van 36% naar 66%; de private equity verwachting stijgt van 28% naar 54%. “De recent genomen economische maatregelen zorgden voor meer stabiliteit en dit heeft invloed op het sentiment gehad. De vraag is of dit zich zal doorzetten, zal voor een groot deel afhangen van de mate waarin de politiek snel voor zekerheid kan zorgen ”, aldus Smit. Bron: Deloitte CFO Survey