Prijs van zakendoen in de rijke wereld is waakzaamheid

Grote multinationals besteden altijd veel aandacht aan de politieke risico’s in de zich ontwikkelende landen. Dat is niet verrassend gezien de risicopremies die verbonden zijn aan investeringen in deze markten. Westerse bedrijven doen vaak een beroep op consultants die voor hen de ontwikkelingen van deze gebieden in de gaten houden. Er is een toenemende vraag naar verzekeringen die beschermen tegen politieke risico’s zoals een coupe in Turkije of sancties tegen Rusland. Er komen echter ook steeds meer politieke bedreigingen in de ontwikkelde wereld op ondernemingen af waar serieus rekening mee moet worden gehouden.

In een artikel in de Economist wordt ingegaan op de veranderende politieke risico’s in de wereld waar we een antwoord op moeten vinden. Een voorbeeld is de Amerikaanse verkiezingsstrijd. De Economist vindt het een griezelige gedachte dat de enige persoon die staat tussen de verkiezing van heethoofd Donald Trump, die het huidige wereldhandelssysteem wil ontmantelen, een vrouw is die een groot geloofwaardigheidsprobleem heeft door te liegen over een longontsteking.

In Europa gebeurde deze zomer het ondenkbare. In Groot-Brittannië werd in een referendum gekozen voor een Brexit. Dit leidt tot grote onzekerheid in de internationale zakenwereld die met argusogen volgt hoe de scheiding zich gaat voltrekken. Het is niet de enige crisis binnen Europa. De Italiaanse minister-president Matteo Renzi heeft zijn lot verbonden aan de uitslag van een constitutioneel referendum dat eind dit jaar zal worden gehouden. De politiek onrust komt op een moment waarin de Italiaanse bankensector zeer wankel is. En Angela Merkel, de stalen dame van de Europese politiek, dreigt haar positie in Duitsland te verliezen als gevolgd van haar vluchtelingenpolitiek.

Op dit moment is eer overal in de wereld sprake van politieke onrust en onzekerheid. Dat vergt van CFO’s een verandering in de benadering van risico’s. De afgelopen 30 jaar hebben multinationals in de ontwikkelde wereld kunnen rekenen op een hen gunstige politieke omgeving. Politieke partijen waren redelijk voorspelbaar en waren over het algemeen voor liberalisering van de wereldhandel en de immigratie was gereguleerd. Er waren maar weinig politieke schokken of verschuivingen.

Deze situatie bestaat niet langer. In Groot-Brittannië heeft Jeremy Corbyn de macht in de Labourpartij naar zich toegetrokken, in Frankrijk is Marine Le Pen met haar Front National een factor geworden waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de komende verkiezingen. Zij wil na de Brexit en Frexit. We hebben de crisis met Griekenland gehad en Donald Trump veegt iedere dag de vloer aan met politieke conventies.

Ontwikkelde markten worden nu high risk markets waarbij het toegenomen risico niet wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten. Ondernemingen moeten gebruik gaan maken van dezelfde riskmanagementpraktijken die ze gebruiken voor het vaststellen van risico’s in emerging markets. Dat wil zeggen niet te veel investeringen concentreren in slechts een klein aantal landen, noodplannen opstellen om in crises snel te kunnen handelen in het geval een populist de macht overneemt in een land.

In deze onzekere situatie is het wellicht beter korte termijn investeringen te doen.  Dit zal op zijn beurt meer instabiliteit tot gevolg hebben waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat van korte termijn investeringen die leiden tot stagnatie en als gevolg daarvan onrust onder de bevolking en politieke onrust.  De Economist raad bedrijven aan om aan de ene kant meer proactief te zijn en soms meer terughoudend. Een van de prioriteiten moet zijn om de publieke onrust over de corporate excessen te verminderen. Bedrijven moeten zich bewust zijn van politieke en populistische ontwikkelingen en deze meenemen in hun beslissingen. De prijs van zakendoen in de rijke wereld is waakzaamheid!

—————————————————————————————————————————————————————————————————————Op 27 oktober vindt de bijzondere ''Meet the Gathering Storms'' CFO Association bijeenkomst plaats waar de turbulente tijden waarin we vandaag de dag leven centraal staat. Deze bijeenkomst organiseren we in samenwerking met en bij Houthoff Buruma op de Amsterdamse Zuidas. Bijdragen van onder meer Thiery Baudet, Bernard Hammelburg, Herman Molenaar en Rabobank chief-economist Wim Boonstra staan op het programma.

Tijdens dit CFO Forum gaan we het maatschappelijke debat met u en toonaangevende denkers aan. Hoe kunnen we onze samenleving zo hervormen en door deze stormen begeleiden, dat ze voor meer van haar burgers werkt en als positief ervaren wordt? Tevens gaan we in op de stormen die het meest impact hebben op het bedrijfsleven en praten we over hoe uw organisatie de koers kan afstemmen op de turbulentie rondom haar.

Wilt u meer weten ga naar: CFO Forum Meet the gathering storms

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Gerelateerde artikelen