Prijsdaling grondstoffen in 2014

De prijzen van goud, olie, staal, ijzererts en cokeskolen zullen naar verwachting verder dalen in 2014. Het productieoverschot, de grote voorraden en een relatief zwakke mondiale vraag zetten veel grondstofprijzen onder druk. Dat verwacht ABN AMRO.

Voor cyclische metalen gaat ABN AMRO uit van een prijsstijging. Naar verwachting blijft de vraag naar metalen relatief groot. Dit is een gevolg van een grotere internationale industriële bedrijvigheid, een aantrekkende productie van auto’s – met name in de Verenigde Staten en Azië –  en het geleidelijke herstel in de bouwsector. Hoewel ABN AMRO verwacht dat in 2014 sprake is van een wereldwijd economisch herstel – wat gunstig uitwerkt voor de markten van veel grondstoffen – zal dit niet leiden tot een nieuwe hausse in grondstofmarkten. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Quarterly Commodity Outlook van ABN AMRO die vandaag is gepubliceerd.Hoge volatiliteit in energiemarkten houdt aanDe oliemarkten bewegen zich in een neutrale bandbreedte in de komende maanden. Dit komt volgens ABN AMRO doordat de productie langzaam stijgt, de risicopremie wordt afgebouwd en de Fed-tapering is uitgesteld naar 2014. De onzekerheid in de markt houdt de hoge volatiliteit in stand. In de loop van 2014 zal de druk op olieprijzen toenemen als gevolg van de overproductie van olie en de effecten van de Fed-tapering. De vraag naar olie zal als gevolg van het economisch herstel fragiel blijven. Amerikaanse aardgasprijzen zullen verder herstel laten zien door de stijging van seizoensvraag. Hoewel ook op de langere termijn sprake is van een versterking van de Amerikaanse economie, blijft een versnelling van de groei achterwege door de grote productiecapaciteit. Gasprijzen in Europa blijven licht onder druk door het heronderhandelen van aflopende langlopende contracten of het heropenen van onderhandelingen met Rusland.Zwakke prijzen edelmetalen handhaven zich in eerste kwartaalABN AMRO verwacht dat ook volgende jaar sprake is van een aanhoudende zwakte in de markt voor edelmetalen. Wel neemt de volatiliteit in de rest van 2013 waarschijnlijk iets af. Als belangrijkste reden hiervoor wijst ABN AMRO erop dat de Fed naar verwachting pas in maart 2014 overgaat tot tapering en er is sprake van een minder snel herstel van de Amerikaanse dollar. Ook heeft een neerwaartse aanpassing van de verwachtingen voor de Amerikaanse economie effect op de vraag naar edelmetalen. ABN AMRO verwacht dat de aanhoudende zwakte in de prijzen van edelmetalen zich zal voortzetten in het eerste helft van 2014. Ook zullen de prijzen van zilver, platina en palladium zich herstellen vanaf het tweede kwartaal van 2014. Minder sterke groei vraag basismetalenNaar verwachting is sprake van een gematigde groei van de vraag naar (cyclische) basismetalen. Dit komt doordat de groei van het mondiale BBP en de handelsdata onder hun historische gemiddelde blijven steken. Bovendien krijgt de overgang van China naar een meer consumentgedreven groei steeds meer vorm. Ook dit resulteert in een minder intensieve groei van de vraag naar basismetalen. Daarnaast staat een aantal structurele problemen een substantiële groei van de prijs in de weg. Zo hebben veel basismetaalmarkten te maken met overproductie.Uitdagende marktomstandigheden ferro metalenHoewel de vraag naar staal zal verbeteren in 2014, zullen de problemen aan de aanbodzijde (overcapaciteit) de prijzen afzwakken. Voor de wereldwijde staalindustrie blijven de marktomstandigheden volgens ABN AMRO uitdagend, met name in Azië en Europa. Deze regio’s hebben een gezamenlijk aandeel van bijna 80 procent van de wereldwijde productie van ruw staal. Hoewel beide regio’s ambitieuze plannen hebben om de sector te herstructureren – door het aanpakken van overcapaciteit en het versterken van de concurrentiepositie – verwacht ABN AMRO dat het enige tijd zal kosten voordat dit effecten oplevert. In het algemeen verwacht ABN AMRO dat de prijzen voor staal, ijzererts en cokeskolen tot en met 2014 afzwakken.Gemengd beeld in markt agrarische grondstoffenDe aanbodzijde van agrarische grondstoffen wordt vooral gedreven door weersomstandigheden. Verwachte oogsten zijn cruciaal voor de prijsontwikkeling  op korte termijn en hebben een grotere impact dan vraag-gerelateerde verwachtingen. Terwijl de tarweprijzen kort geleden stegen, zetten de prijzen van mais en sojabonen hun neerwaartse trend voort. De grotere daling van maisprijzen ten opzichte van sojabonen kan volgens ABN AMRO resulteren in het vervangen van productie van mais door sojabonen. Dankzij een recordoogst in de VS verwacht zij een stijging van de maisproductie in 2014. Met een grotere productie dan vraag, verwacht ABN AMRO dat de prijzen van tarwe, mais en sojabonen verder zullen verzwakken. Door de overproductie van suiker en koffie lijkt het opwaartse potentieel ook voor deze grondstoffen beperkt.Bron: ABN AMRO