Aanpassing splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting: protest

Aanpassing ten minste niet moeten gebeuren voor 2025.

Accountantskoepel SRA ziet niets in de aanpassing van de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting. De organisatie bepleiten dan ook de handhaving van de bestaande vrijstelling en zien geen reden tot de nu voorgestelde beperking die  het ministerie van Financiën van plan is om door te voeren.

Tot en met maandag 6 mei was het mogelijk om te reageren op het voorstel van het ministerie om de vrijstelling aan te passen. SRA zegt wel voorstander te zijn van het uitbreiden van de vrijstelling tot de verkrijging van aandelen in een verkrijgende rechtspersoon bij de splitsing die als onroerendezaakrechtspersoon kwalificeert.

Lees ook: Toch overdrachtsbelasting bij aandelenoverdracht nieuw onroerend goed – Accountantweek

Ook dringt SRA aan op invoering van de mogelijkheid voorafgaand duidelijkheid te krijgen over de toepassing van de splitsingsvrijstelling door middel van een voorafgaande beschikking waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.
Dit laatste zou in zowel de huidige als in de eventueel aangepaste vrijstelling mogelijk moeten zijn, als het aan SRA ligt.

Komt er dan toch een aanpassing, dan niet voor 2025, aldus SRA. Splitsingen zijn langdurige trajecten waarvoor een ruime overgangsperiode nodig is.

Gerelateerde artikelen