Rabobank: Bas Brouwers RA nieuwe CFO, Carin Gorter RA nieuwe CRO

De raad van commissarissen van Rabobank heeft het voornemen Carin Gorter RA en Bas Brouwers RA te benoemen tot lid van de raad van bestuur. Carin Gorter zal de functie van Chief Risk Officer (CRO) gaan vervullen en Bas Brouwers wordt de nieuwe Chief Financial Officer (CFO).

De bestaande functie van Chief Financial & Risk Officer (CFRO), die nu nog wordt vervuld door Bert Bruggink, wordt gesplitst.

Carin Gorter (1963) is bedrijfseconoom en registeraccountant. Ze startte haar loopbaan in 1987 bij Moret, Ernst & Young. In 1994 trad ze als Senior Vice President Derivatives Operations in dienst van de Rabobank. Van 1997 tot 2008 werkte ze in verschillende functies bij ABN AMRO Bank. Haar laatste functie was Senior Executive Vice President Hoofd Group Compliance, Security & Legal. Sinds 2008 vervult Carin Gorter een aantal commissariaten in de financiële sector, onder andere bij de coöperatieve verzekeringsmaatschappijen VGZ en TVM Verzekeringen en bij de ING Groep. Tot april 2013 was ze lid van de Monitoring Commissie Code Banken.

Bas Brouwers (1972) is bedrijfseconoom en registeraccountant. Hij begon zijn loopbaan in 1995 bij KPMG. Sinds 1998 is Bas Brouwers werkzaam bij ING Groep, waar hij verschillende functies heeft bekleed op het gebied van Finance en Control. Hij werkte in Nederland onder andere in het leasebedrijf en bij ING Direct. Van 2007 tot 2013 was hij voor ING werkzaam bij ING DiBa in Duitsland. Bas Brouwers was er van 2008 tot 2013 CFO en bestuurslid. Sinds 2013 is hij CFO van ING Nederland.