Reacties uit bedrijfsleven op kabinetsakkoord

Reacties op kabinetsplannen voor bedrijfsleven.

In het regeerakkoord van de coalitie bestaande uit PVV, VVD, NSC en BBB, zitten aanknopingspunten die zowel het bedrijfsleven als de landbouwsector versterken. Dit wordt met instemming ontvangen door verschillende belangenorganisaties. Toch waarschuwen experts dat de volle omvang van de gevolgen van het concept nog onduidelijk zijn -mede ook omdat sommige beleidsterreinen pas later in detail moeten worden ingevuld. Daarnaast kan het komende kamerdebat over de plannen en het coalitieakkoord nog tot wijzigingen leiden.

Handels- en productiebedrijven

Evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek, toont zich verheugd over de nadruk die het akkoord legt op handelsbevordering, infrastructuurverbetering en duurzaamheid. Bart Jan Koopman, algemeen directeur van Evofenedex, benadrukt dat deze focus positieve ontwikkelingen belooft voor de in Nederland gevestigde handels- en productiebedrijven. De specifieke aandacht voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat, fiscale maatregelen en de bevordering van digitalisering wordt met instemming ontvangen. Evofenedex kijkt uit naar samenwerking met het komende kabinet om deze belangrijke thema’s verder vorm te geven.

MKB-Nederland

Ook MKB-Nederland uit tevredenheid over het regeerakkoord, vooral vanwege wat er niet in staat. Voorzitter Jacco Vonhof benadrukt het belang van uitvoering in plaats van het creëren van nieuw beleid op elk terrein. Dit biedt ondernemers de gewenste stabiliteit en duidelijkheid. Vonhof herkent diverse onderwerpen waar MKB-Nederland al langer voor pleit, zoals het stimuleren van werken en het voorkomen van verdere lastenverzwaring.

Lees ook: Financieel beleid essentieel in limiteren begrotingstekort – CFO

Land- en tuinbouwsector

LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) toont zich tevreden over het regeerakkoord, dat volgens voorzitter Ger Koopmans perspectief biedt aan boeren en tuinders. Het akkoord benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van boeren voor het behalen van milieudoelstellingen, terwijl het afziet van gedwongen krimp van de veestapel en onteigeningen. Belangrijk is ook de verlaging van de aardgasbelasting en het behoud van klimaatdoelen, ondanks het vervallen van de salderingsregeling voor zonnepanelenbezitters.

Voorwaarden voor bedrijfsleven

Het nieuwe regeerakkoord biedt een solide basis voor het versterken van zowel het bedrijfsleven als de landbouwsector. Door de nadruk te leggen op handelsbevordering, infrastructuurverbetering, duurzaamheid en een gunstig ondernemingsklimaat, wordt een positieve richting ingeslagen. Belangrijke belangenorganisaties tonen zich dan ook verheugd over de inhoud van het akkoord en kijken uit naar verdere samenwerking met het kabinet om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Gerelateerde artikelen