René Descartes, grondlegger van de excellente financiële functie

Business partnership, analyses, advisering, softskills, onderscheid business en financial controller. Allemaal nodig om een excellente financiële functie te zijn. Maar, wordt u soms een beetje moe van steeds maar diezelfde termen? Dan geef ik u René Descartes (1596-1650). Wat kan Finance opsteken van een 400 jaar oude filosoof? Heel veel! Ik vat het in drie stellingen voor u samen.

Stelling 1: Weg met vaste wereldbeelden. Alles is onzeker. Alleen door methodische twijfel kom je tot ontdekkingen en nieuwe inzichten.Veranderingen in onze business en verdienmodellen gaan steeds sneller. Kansen en bedreigingen komen en gaan. Ondernemers moeten snel beslissen waarop in te springen of uit te stappen. Het FD staat er elke dag vol mee. Hun business intuïtie en visie is onmisbaar voor snelheid en samenhang in besluitvorming. Wat is er heerlijker voor een ondernemer om financials te hebben die continue twijfel formuleren èn daarop analyses maken die gevoel en verwachting bevestigen of ontkrachten? Als u online succesvol bent, komt dat door het kanaal? Of zijn het sommige van uw producten of diensten die uitgerekend online succesvol zijn? Of zijn er klantgroepen die u online groei bezorgen? Dat zijn vragen en antwoorden waar financials geweldige waarde kunnen toevoegen.  Stelling 2: Denken kunnen we allemaal. Twijfelen doen we allemaal. De moed om er wat mee te doen, onderscheidt niet alleen de ondernemer, maar ook zijn/haar financial.Finance heeft geen ondergeschikte rol. Ondernemers hebben met hun visie en gedrevenheid grote behoefte aan een partner die uitdaagt, ergens induikt en valideert. Zoals de CFO met zijn business controller om de strategische visie en onderhuidse veronderstellingen over hoe je klanten en markten werken te toetsen en bij te stellen. En met zijn financial controller om dagelijks scherp te zijn op hoe miljarden records worden gevuld en wat managers en regelgevers hiervan moeten weten. Als Finance een ondergeschikte rol pakt dan sluipt de passiviteit in haar medewerkers. Dodelijk om een verschil te maken naar de business. Ook de tijd die genomen wordt om te monitoren, te analyseren en resultaten te bespreken is in de praktijk terug te voeren op hoe Finance zichzelf ziet.     Stelling 3: Leve de deductie! We barsten tegenwoordig van data. Hoe gebruiken we die zonder te verzuipen? Descartes biedt een oplossing: neem een stelling in en kijk of hij juist is. Dat geeft een kompas voor je analyses en de zoektocht naar data. Je stelling blijkt dan waar of niet waar te zijn. In beide gevallen bouw je inzicht op die je eerder niet had. Je kan zelfs nieuwe stellingen ontdekken die nog veel interessanter zijn. Bijvoorbeeld in de bouw of in R&D: Wat moet ik weten om in een vroeg stadium vast te stellen of een project rendabel wordt? Dit werk past perfect bij controllers. Management teams staan te trappelen om mee te denken over stellingen en analyses en smikkelen van uitkomsten die Finance kan leveren.Bedankt René! Jij weet wat je moet doen om een excellente financial te zijn: Heb de moed om te twijfelen, maar ga door. Welke stellingen moeten worden getoetst. Neem tijd om dat dan ook te doen. En laat je business en Finance collega’s meedenken. Ze zijn onmisbaar.Bart Vermaas is partner bij CFO Partners