Risicobereidheid Nederlandse CFO naar recordhoogte

Voor het zesde achtereenvolgende kwartaal stijgt de bereidheid van de Nederlandse CFO om risico’s te nemen op hun balans. Maar liefst 45% geeft aan dat dit het juiste moment is risico’s te nemen, ten opzichte van 33% in het vorige kwartaal. Verder is de bekendheid rondom subsidieprogramma’s die strategische allianties ondersteunen beperkt en wordt beschikbare cash voor versnelling van innovatie hierdoor onbenut gelaten.

Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte die ieder kwartaal wordt gehouden.De risicobereidheid onder de Nederlandse CFO’s om balans-gerelateerde risico’s te nemen is gestegen tot het hoogste punt sinds de start van de CFO Survey in 2009. Zo geeft 45% aan dat dit het juiste moment is risico’s te nemen, ten opzichte van 33% in het vorige kwartaal. ‘De hoge risicobereidheid duidt erop dat de Nederlandse CFO weer bereid is te investeren in groei’, aldus Jan de Rooij, partner CFO Programma bij Deloitte. Mogelijkheden subsidies onbekendMeer dan de helft van de CFO’s vindt strategische allianties van groot belang bij het bewerkstelligen van open innovatie. Toch maakt slechts 13% gebruik van Europese subsidies, terwijl met de subsidiegelden juist open innovatie verder gestimuleerd kan worden. Chris de Jong, partner R&D en Government Incentives bij Deloitte verklaart: ‘Dat juist dit type innovatie, het aangaan van een strategische alliantie, gesubsidieerd kan worden door de Europese Commissie is grotendeels onbekend. Ik zie wel een ontwikkeling dat steeds meer ondernemingen het benutten van subsidiemogelijkheden op centraal niveau hebben geborgd. Ik verwacht dat dit uiteindelijk gaat zorgen voor een versnelling in meer open innovatie.’ Meer strategische alliantiesDe CFO blijft onverminderd optimistisch over de fusie- en overnamemarkt. Zo’n 87% verwacht dat de markt voor strategische M&A de komende 12 maanden zal stijgen. Bij private equity transacties blijft het percentage CFO’s dat een groei verwacht, steken op 71%. Het aangaan van een strategische alliantie of partnership is de populairste transactievorm. De Rooij vervolgt: ‘De CFO kijkt weer naar de toekomst en is weer bereid risico’s te nemen. Dit zie je terug op de fusie- en overnamemarkt. De beschikbaarheid van goedkoop geld door lage rentestanden draagt hier positief aan bij.’