“Risicomanagement bedrijven houdt geen gelijke tred met wereldwijde turbulentie”

Het risicomanagement bij grote, internationaal opererende ondernemingen houdt geen gelijke tred met de complexiteit en onzekerheid waarmee de bedrijven op dit moment geconfronteerd worden.

Door de stagnerende economieën in veel landen, de toegenomen concurrentie en de strengere regelgeving hebben steeds meer ondernemingen moeite de risico’s die als gevolg hiervan ontstaan, te beheersen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim duizend bestuurders van internationaal opererende ondernemingen. Hoewel een meerderheid van de ondernemingen aangeeft dat risicomanagement van essentieel belang is voor het voortbestaan van de ondernemingen, handelen de bedrijven daar in beperkte mate naar. Bij slechts 27% van de bedrijven speelt risicomanagement een voortdurende rol bij strategische beslissingen die door het bestuur worden genomen. Daarnaast heeft niet meer dan één op de vijf bedrijven formeel vastgelegd wat de aanvaardbare risico’s zijn die zij willen nemen. Stakeholders blijken bovendien een steeds grotere druk uit te oefenen op de bedrijven als het om risicomanagement gaat. “Stakeholders verwachten meer inzicht in de maatregelen die de bedrijven op het gebied van risicobeheersing nemen”, zegt Rens Rozekrans, partner bij KPMG Risk Consulting. Rozekrans: “Bovendien verwachten zij dat de maatregelen steeds geavanceerder worden.”  Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat de helft van de bedrijven de risico’s die voortvloeien uit de toenemende regelgeving als de grootste bedreiging zien. Rozekrans: “Dat geldt niet alleen voor ondernemingen in de financiële sector, maar zeker ook voor de zorg, de maakindustrie en de energiesector.”__________________________________________________________________________________ Volg de Vijfdaagse opleiding Risicomanagement | 35 PE puntenTijdens deze opleiding ontdekt u in vijf dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Wat gebeurt er als morgen uw grootste klant zijn rekeningen niet meer kan betalen? Na afloop zet u uw kredietverstrekker op scherp en creëert u samen met uw handelspartners oplossingen die bestand zijn tegen zwaar financieel weer. Verstevig groei en waarborg continuïteit. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.__________________________________________________________________________________Ook deze bedrijven hebben te maken veel aanvullende regelgeving, waardoor de complexiteit van het zakendoen alleen maar toeneemt. “Banken en andere financiële instellingen hebben vooral in Europa en de Verenigde Staten te maken met een golf aan nieuwe regels die zowel te maken hebben met de omgang met klanten als met de wijze waarop derivaten worden verhandeld. De meeste economieën in de westerse wereld hebben in de nasleep van de economische crisis dan ook te maken met een omgeving die relatief zeer complex is. Veel bedrijven willen bovendien hun grenzen verleggen als het om de inzet van de informatietechnologie en het betreden van nieuwe markten gaat. Dat vereist de nodige kennis, maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Dat betekent dat het steeds belangrijker is dat risicomanagement bij veel grote bedrijven hoog op de bestuursagenda blijft staan. ”Hoewel de ondernemingen vinden dat risicomanagement een belangrijke bijdrage levert aan de onderneming, blijken de bedrijven er in algemeen niet in te slagen concreet te maken wat het uiteindelijke rendement van de investeringen is en slagen zij er niet in de meerwaarde en effectiviteit te communiceren in de richting van stakeholders. Bijna 30% van de ondernemingen ontbeert mechanismen om het rendement van het risicomanagement in kaart te brengen. Slechts één op de vijf bedrijven maakt gebruik van kwantificeerbare criteria om de waarde van het risicomanagement programma te kunnen meten, zoals de kapitaalkosten, de kosten voor het afdekken van de risico’s en de verzekeringskosten. Minder dan de helft van de bedrijven geeft aan dat stakeholders een goed tot uitstekend beeld hebben van de maatregelen die zij op het gebied van risicobeheersing nemen. Rozekrans: “Bedrijven zijn door de financiële crisis wel meer gefocust op integraal risicomanagement en kunnen met een effectieve toepassing ervan de concurrentiepositie verbeteren.” Bron: KPMG