Risicorangschikking Aon: Aandacht voor risicomanagement verslapt

Door de economische crisis hebben bedrijven steeds minder aandacht voor externe risico’s die hun bedrijfsvoering in gevaar brengen. Gemiddeld daalde de paraatheid op de top 10 risico’s voor het bedrijfsleven van 66% in 2011 naar 59% in 2013.

Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Global Risk Management Survey van risico-adviseur en verzekeringsmakelaar Aon, waarvoor meer dan 1.400 organisaties uit 70 landen zijn ondervraagd. De risico top 3 is sinds 2011 niet gewijzigd en blijft ook de komende jaren hetzelfde; politieke risico’s zijn nieuw in de top 10. De verwachting volgens de respondenten is dat dit risico zal stijgen naar de 6e plaats in 2016.Risicomanagers vinden het lastig om grote risico’s die hun organisaties bedreigen, te identificeren en te managen. Het rapport van Aon laat naast de top 10 risico’s ook verborgen risico’s zien waarmee organisaties vandaag de dag worden geconfronteerd. Dit onderstreept het belang om risico’s niet langer per geval te beoordelen, maar om het verband tussen de risico’s te bestuderen en zo een succesvol risicomanagement programma op te zetten en te onderhouden.Het wereldwijde onderzoek naar risicomanagement toont een significante afname van risicoparaatheid onder veel respondenten. “Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het uitblijven van het economische herstel de financiële reserves van organisaties heeft uitgeput, waardoor het vermogen om veel van deze risico’s zelf te dragen en te financieren sterk wordt aangetast,” zegt Alex van den Doel, Managing Director Aon Global Risk Consulting. Van de 28 industrietakken die in het rapport worden beschreven, rapporteerden dit jaar slechts drie industrietakken – de farmaceutische en biotechnologische industrie, vervoermiddelenindustrie (niet zijnde luchtvaart) en de landbouwindustrie – hetzelfde of een verhoogd niveau van paraatheid.Top 3 risico’s stabiel; politieke risico’s nemen toeUit het onderzoek blijkt dat ondanks de geografische verschillen er veel overeenstemming is onder organisaties over de grootste risico’s en of zij zich wel of niet voorbereid voelen. Het is niet verrassend dat economische neergang/langzaam herstel, veranderingen in wet- en regelgeving en toenemende concurrentie de risico top 3 vormen in 2013 en 2016. Deze risico’s staan ook bovenaan bij de risicoranglijsten van de vijf hoofdregio’s van het onderzoek (Azië-Stille Oceaan, Midden-Oosten en Afrika, Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika). Dezelfde risico’s behoren ook tot de belangrijkste risico’s van 24 van de 28 onderzochte branches. Deze ordening weerspiegelt de systematische aard van deze risico’s en de hoge onderlinge samenhang binnen de internationale economie.__________________________________________________________________________________ Volg de Vijfdaagse opleiding Risicomanagement | 35 PE puntenTijdens deze opleiding ontdekt u in vijf dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Wat gebeurt er als morgen uw grootste klant zijn rekeningen niet meer kan betalen? Na afloop zet u uw kredietverstrekker op scherp en creëert u samen met uw handelspartners oplossingen die bestand zijn tegen zwaar financieel weer. Verstevig groei en waarborg continuïteit. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.__________________________________________________________________________________Politieke risico’s/onzekerheid staat in 2013 voor het eerst in de risico top 10. Als gevolg van burgeroorlogen en sociale en politieke conflicten overal ter wereld gaan de ondervraagde organisaties ervan uit dat dit risico stijgt naar nummer 6 in de risicorangschikking van 2016. Ook het risico op natuurrampen zal in 2016 belangrijker worden (stijging van plaats 16 naar plaats 9 in 2016). De ongewone klimaatpatronen en de toename van natuurrampen en weerincidenten zijn hier debet aan. Ook het niet erin slagen om te innoveren/te voldoen aan de behoeften van klanten is een toenemende prioriteit dat naar verwachting de komende drie jaar van nummer 6 naar 4 stijgt. Doordat bedrijven zich steeds meer inspannen om hun plannen voor bedrijfsherstel te verbeteren, verwachten de respondenten dat de onderbreking van bedrijfsvoering niet langer tot de top 10 risico’s zal behoren in 2016. Bron: Aon