Risico-score verbetert van veel landen in 2023

Rapport: mogelijke verslechtering risicoprofielen in 2024.
  • Mondiale economische risico-scores verbeteren in 2023, met 21 landen die positieve veranderingen ervaren.
  • Nederland behoudt een AA1-status, met een zeer laag risico om zaken mee te doen volgens Allianz Trade.
  • Allianz Trade waarschuwt voor mogelijke verslechtering in 2024 door factoren zoals liquiditeitsbeperkingen en stijgende bedrijfsfaillissementen.

Ondanks de toegenomen mondiale onrust verbeterde vorig jaar de (economische) risico-score van de belangrijkste handelslanden wereldwijd. Zo is in 21 landen sprake van een verbetering. In maar 4 landen was de risico-score slechter dan in 2022. Nederland hoort tot de groep landen met een zeer laag risico om zaken mee te doen (AA1-status), zo blijkt uit de Country Risk Atlas van kredietverzekeraar Allianz Trade.

Aan de hand van de laatste economische ontwikkelingen, het ondernemersklimaat en de eigen gegevens van Allianz Trade over faillissementen monitort de kredietverzekeraar voor 83 landen per kwartaal het landenrisico. “Het helpt bedrijven en investeerders bij beoordelen van potentiële risico's en kansen. We benoemen factoren die van invloed zijn op trends in betaalgedrag (zoals ‘later betalen van facturen’ en ‘wanbetaling’)”, zegt Ana Boata, hoofd van Economic Research bij Allianz Trade.

Trend omgedraaid

Scoren 21 landen nu beter en slechts 4 slechter, in 2022 was de trend totaal anders. In dat jaar verbeterde het risicoprofiel van slechts 8 landen en gingen er 17 op achteruit. “In 2022 werden de risicobeoordelingen grotendeels beïnvloed door de oorlog in Oekraïne. In 2023 toonde de economie opmerkelijke veerkracht, ondanks het agressieve rentebeleid en de toegenomen onrust in de wereld.”

Afrika liet de meeste verbeteringen zien (10), gevolgd door Europa (6). In Azië en Amerika verbeterde de situatie alleen in respectievelijk China en Uruguay. Ondanks de verbetering blijft Afrika het continent met de grootste problemen op het gebied van liquiditeit en toegang tot internationale markten. Vrijwel overal nam het liquiditeitsrisico toe”, aldus Ana Boata.

Het mondiale risico van niet-betaling voor bedrijven in 2023 ligt iets boven de 2 (gemiddeld risico), dat is stabiel vergeleken met 2022 en bijna terug op het niveau van 2019. Regionaal gezien ligt de gemiddelde risicobeoordeling van Afrika boven de 3 (gevoelig), terwijl het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Oost-Europa (inclusief Rusland) dichtbij, maar net onder de 3 (gevoelig) liggen. Azië-Pacific ligt iets boven de 2 (gemiddeld) en West-Europa en Noord-Amerika liggen dicht bij 1 (laag).

Lees ook:

Verslechtering in 2024?

Of de verbetering van de landenrisico’s wereldwijd doorzet is de vraag. Allianz Trade houdt rekening met een verslechtering in 2024 . De belangrijkste risicofactoren die Allianz Trade voor 2024 heeft geïdentificeerd, zijn:

  • Liquiditeitsbeperkingen in een omgeving van hoge publieke en private schulden en hoge rentetarieven.
  • Groei die onder het potentiële niveau ligt in de meeste regio's en een lager prijszettingsvermogen voor bedrijven, wat de omzetgroei drukt.
  • Stijgend aantal bedrijfsfaillissementen (+8% wereldwijd in 2024), waarbij Europa en de VS voorop lopen in de versnelling.
  • Veranderingen in de mondiale aanbodketens.
  • Geopolitiek die in toenemende mate polariseert.

Pittige tijd voor ondernemers

Volgens Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade, is het opletten geblazen voor ondernemers: “Er is veel onzekerheid in de markt. Dat is lastig voor bedrijven. Ook staan in veel sectoren de marges onder druk. Dat is al een tijd zo. Op een gegeven moment is de rek eruit. En dan is de verleiding groot om facturen later te betalen. Dat brengt een sneeuwbaleffect op gang. Door later te betalen brengen bedrijven elkaar in moeilijkheden. Dat soort veranderingen in betaalgedrag monitoren wij. Per land geven we in de risico-atlas een schets van de omstandigheden waar ondernemers mee te maken hebben. We bieden zicht op het business-landschap.” Geeroms zegt over de genoemde verslechtering in 2024 dat de verwachte renteverlaging en de daling van de inflatie verzachtend kan werken.

Risicoprofiel van Nederland

In de paragraaf die de Country Risk Atlas van Allianz Trade aan Nederland wijdt wordt benadrukt dat de groei van de Nederlandse economie ook de komende kwartalen zwak blijft. Pas in de tweede helft van het jaar zal enig herstel zichtbaar worden. Met uiteindelijk een groei van het bbp met +0,6% in 2024. Na de onzekerheid door de vele prijsverhogingen van de achterliggende periode herstelt het consumentenvertrouwen zich komend jaar enigszins. Over de nieuwe regering zegt het rapport dat het kabinet een oplossing zal moeten vinden voor de stikstofcrisis die diverse sectoren in een wurggreep houdt.

Gerelateerde artikelen