Roel Veld (CFO Bolletje): “Onze afnemers willen nu al duurzaamheidsrapportages zien.”

Hoewel Bolletje pas in 2026 (over boekjaar 2025) duurzaamheidsrapportages hoeft op te stellen volgens de CSRD-richtlijnen, is het bedrijf nu al volop bezig met voorbereidingen daarop. Eenvoudig is dat niet.

Hoewel Bolletje pas in 2026 over boekjaar 2025 duurzaamheidsrapportages hoeft op te stellen volgens de CSRD-richtlijnen, is het bedrijf nu al volop bezig met voorbereidingen daarop. Dat vergt veel capaciteit om het duurzaamheidsbeleid vast te leggen en alle data te verzamelen, zegt CFO Roel Veld. Een bijkomend probleem is dat het mogelijk voor de eigen toeleveranciers helemaal lastig is om CSRD-compliant te worden.

Wie beschuit zegt, zegt Bolletje. Maar Bolletje doet meer dan alleen beschuit bakken. Het bedrijf uit Almelo maakt al decennialang ook kruidnoten, en in de laatste jaren zijn daar allerlei producten bijgekomen, van variaties op het oude recht-toe-rechtaan beschuit, zoals boerenbeschuit als nieuwe ontbijtproducten, zoals als Oerknäck (robuust knäckebröd), Goed Bezig (graanrepen). En, dat vooral, allerlei soorten crackers – van Ontbijtcrackers tot Ciabattacrackers en van vezelrijke Zadencrackers tot koolhydraatarme, vezel- en eiwitrijke Groentecrackers. Producten die zowel onder de Bolletjevlag op de markt worden gebracht als via huismerken van retailbedrijven, als ‘private label’.

  • CFO Roel Veld heeft binnen Bolletje een brede rol, en die zit hem als ‘procesdenker’ als gegoten
  • Een belangrijke uitdaging voor het bedrijf is verduurzaaming. Ook voor de CFO, gezien de aanstaande invoering van de CSRD-richtlijn
  • Bolletje hoeft pas in 2026 over 2025 te rapporteren, maar klanten vragen nu al om duurzaamheidsrapportages.
  • Maar of het de eigen toeleveranciers ook lukt om CSRD-compliant te worden?

De gedachte achter deze productdiversificatie is dat de consument een toenemende voorkeur voor producten die ‘gemak’, ‘gezondheid’ en ‘genieten’ krijgt (ook wel bekend als de drie ‘G’s onder foodtrendwatchers), vooral de jongere consument. In een interview met het vakblad  Distrifood eind vorig jaar gaf commercieel directeur Benelux Geert-Jan Zandbergen aan dat Bolletje op deze trends inspeelt met ‘briljant bakmanschap’. Vanuit dat bakmanschap ontwikkelt Bolletje mooie bakkersproducten, niet alleen voor het ontbijt maar voor de hele dag. Dit diversificatiebeleid heeft zich in de afgelopen jaren dubbel en dwars uitbetaald; Bolletje groeit jaar in, jaar uit, en boekt nu met rond de 400 werknemers een jaaromzet die rond de 100 miljoen euro ligt.

Brede rol CFO

Hoewel Bolletje in handen is van de Duitse branchegenoot Borggreve uit het naburige Neuenhaus – dat nam het bedrijf in 2013 over – is het in grote mate zelfstandig, zegt Roel Veld, sinds 2020 CFO van het bedrijf. “Wij richten ons voornamelijk op Nederland, en het moeder bedrijf gunt ons daarbij grote vrijheid. We hebben in elk geval een jaarbudget om hier te investeren in nieuwe producten en productlijnen. Grote investeringen – denk aan overnames – worden wel door het Duitse moederbedrijf gefinancierd.” Daarnaast vindt mondjesmaat samenwerking plaats; zo kopen de twee samen grondstoffen in.

De rol van de CFO bij het bedrijfsbeleid is, zoals te verwachten is bij een middelgrote onderneming als Bolletje, breed. Dat bevalt Veld uitstekend: hij is, zegt hij, geen ‘hardcore financial’, maar vooral iemand met een scherp oog voor processen en procesverbeteringen. Hij heeft agrarische economie aan de Wageningen Universiteit gestudeerd, deed een RC-opleiding aan Universiteit van Groningen en begon zijn carrière bij Coberco, één van de voorlopers van FrieslandCampina. Daar was hij twintig jaar in dienst, onder andere als controller en business process specialist, waarna hij via enkele omzwervingen bij Bolletje terecht kwam.

Al bestrijken de activiteiten van Veld dus geen strikt afgebakend terrein, hij heeft wel enkele primaire verantwoordelijkheidsgebieden. Om te beginnen uiteraard heeft hij de supervisie over alle financieel-administratieve werkzaamheden. Werk dat hoe langer hoe minder tijd kost, gezien de steeds verder doorgevoerde automatisering. Zo is orderstroom verregaand gedigitaliseerd, worden uitgaande facturen in XML-formaat verstuurd en vindt de verwerking van inkoopfacturen vrijwel geheel automatisch plaats. Vrijwel geheel, want Veld heeft enige schroom om menselijke controleactiviteiten helemaal uit te bannen: “Voor je het weet maak je geld over naar een niet bestaand bedrijf.”

Daarnaast is Veld eindverantwoordelijke voor het risicomanagement van het bedrijf. “Allerlei risico’s vallen daaronder, en de laatste jaren staat het risicomanagement sterk in het teken van de beheersing van cyberrisico's. Daarnaast is vooral voorkomen van brand voor ons van het grootste belang. En natuurlijk moeten we ook voorkomen dat de voedselveiligheid wordt aangetast. Dat spreekt voor zich – al was het maar omdat we willen dat de consument zich nog kan vinden onze bekende reclameslogan ‘Ik wil Bolletje’!”

De laatste belangrijke activiteit is ‘forecasting’, en alles wat daarbij komt kijken: van het opstellen van ‘what if scenario’s’, tot het verzorgen van stuurinformatie om beslissingen te onderbouwen met data uit eigen bedrijfsvoering en uit andere bronnen. Een activiteit die aan belang wint naarmate de onrust op allerlei markten – met name de grondstoffenmarkt en de energiemarkt – voortduurt.

Bolletje bewust

Zeker de sterk opgelopen prijzen van energie vormen voor Bolletje een bron van zorgen, temeer daar het bedrijf niet zomaar kan overstappen op een alternatieve vorm van energie: “Het is voor ons lastig om af te stappen van het gas. Onze ovens draaien er bijvoorbeeld op, en een nieuwe industriële oven heb je niet zomaar. En al zouden we bereid zijn om die grote investeringsbeslissing te nemen, dan nog is het de vraag of er wel goede ovens zouden zijn. Onze ovens moeten aan het begin van het bakproces een ‘boost’ kunnen geven. Met gasovens kan dat, maar met andere soorten ovens? Als dat niet kan, ontsnapt er onvoldoende vocht en krijg je een slappe hap. En al kan het wel: is die alternatieve energie dan wel beschikbaar: wij bakken ook ‘s nachts, en dan schijnt de zon in het algemeen niet. Verder is elektrificatie van vrachtwagens is nog moeilijk, gezien de hoge prijzen van elektrische vrachtwagens – al zullen die wel dalen de komende jaren.”

Daarmee stipt Veld een onderwerp aan dat binnen de bedrijfsvoering van Bolletje aan belang wint: verduurzaming. Onder het devies ‘Bolletje Bewust’ heeft het bedrijf al sinds een paar jaar een heel scala aan verduurzamingsdoelstellingen en -maatregelen afgekondigd.

Zo wil het bedrijf uiterlijk in 2035 CO2-neutraal ondernemen. Het energieverbruik wordt daartoe de komende tien jaar met 3-5 procent per jaar teruggebracht, wat nog een flinke opgave is. Om dat doel te bereiken, verdient ‘groene stroom’ de voorkeur boven ‘grijze stroom’. Daarom kijkt het bedrijf of het mogelijk is de gasovens over te laten schakelen op het duurzamere waterstofgas. Ook zijn er plannen om de restwarmte van de bakkerij te gebruiken om de verwarmingen op ons kantoor te laten draaien. Het bedrijf werkt sinds een paar jaar alleen met gecertificeerde cacao, het meel is 100% volkoren, in het hele bedrijf vind je bijna geen palmolie en soja meer en het gebruik van suiker en gehard vet is sterk teruggedrongen. Verpakkingen worden soberder: minder verpakkingsmateriaal, dat bovendien uit ‘monomateriaal' bestaat, zoals Geert-Jan Zandbergen het noemde in het interview ‘Ik wil Bolletje’, maar dan wel graag duurzaam’ met ondernemersmagazine TwenteVisie: “Plastic venstertjes in een papieren verpakking is wel leuk, maar het is niet te recyclen.

CSRD vreet capaciteit

Ook de financiële afdeling, de CFO voorop, krijgt direct te maken met verduurzaming, met name vanwege de introductie van het nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hoewel Bolletje pas in  2026 over boekjaar 2025 duurzaamheidsrapportages hoeft op te stellen volgens de CSRD-richtlijnen, is het bedrijf nu al volop bezig met voorbereidingen daarop. “Onze afnemers willen nu al duurzaamheidsrapportages zien, Het zijn veelal grote retailbedrijven en foodproducenten.. Zij moeten al over 2024 voldoen aan die nieuwe richtlijnen, en hebben dus informatie nodig over hun leveranciers lager in de keten over onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, circulariteit en CO2-uitstoot. Die moeten wij dus ook over 2024 kunnen verstrekken.”

Dat gaat grotendeels lukken, verwacht Veld. “Al moeten we veel capaciteit inruimen om het duurzaamheidsbeleid nog beter vast te leggen en alle data te verzamelen over verschillende aspecten van duurzaamheid – voor een volledige duurzaamheidsrapportage volgens de CSRD-richtlijnlijnen moet je wel over 140 soorten data beschikken. Voor een middelgrote onderneming als Bolletje is dat allemaal wat lastiger om voor elkaar te krijgen dan voor een multinational die even een afdeling mensen kan opzetten. Een mogelijk knelpunt is wel dat Bolletje zelf ook leveranciersinformatie moet verstrekken. Sommige leveranciers zijn kleine ondernemingen – en als het Bolletje al moeite kost om alle duurzaamheidsinformatie op een rij te zetten, hoe moet dat dan wel niet met die kleine bedrijven? Die zitten helemaal in een benarde positie. “Daar maak ik me wel enige zorgen over.”

Schrijf je nu gratis in voor de CFO Nieuwsbrief: https://mijn.cfo.nl/signup
En volg ons op: https://www.linkedin.com/company/cfo-nl/