Rolf Verspuij, CFO Gazelle: ‘Aandacht voor procesoptimalisatie en groei’

Koninklijke Gazelle is met een historie van ruim 100 jaar de grootste fietsfabrikant van Nederland. De afgelopen jaren is de concurrentie toegenomen en om marktaandeel te winnen is innovatie en vernieuwing in de gehele bedrijfsketen het motto. Dat geldt ook voor de finance afdeling van Gazelle die onder leiding van CFO Rolf Verspuij streeft naar voortdurende procesoptimalisatie nu de fundamenten zijn gelegd met de implementatie van een SAP systeem.

Hoe ziet de strategie van Gazelle eruit? ‘Gazelle is van oudsher de bekendste fietsenproducent met het grootste marktaandeel in Nederland. Het bestaande marktaandeel willen we zowel in binnen- als buitenland, ondanks de toegenomen concurrentie, vergroten. Om dit te realiseren zijn wij bij voortduring bezig met vernieuwing en verbetering van ons product, onze service en optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Een heel mooi voorbeeld dat we hierin slagen is het feit dat onze vorig jaar op de markt gebrachte e-bike (Innergy) tot fiets van het jaar verkozen is. Gazelle heeft op basis van dit succes in het e-bike segment binnen een jaar een leidende rol opgeëist.’Wat zijn de aandachtspunten? ‘Gazelle heeft van origine een enorm marktaandeel in Nederland. We willen dit aandeel verder uitbouwen en streven tevens naar expansie in het buitenland, daar zien we als Gazelle kansen. De komende jaren zullen we verder kritisch kijken naar de samenstelling van ons assortiment om nog beter aan te sluiten op de marktvraag. Procesmatig zijn we voortdurend bezig om het productieproces af te stemmen en te moderniseren zodat we meer vraaggedreven kunnen produceren. We bouwen zoals wij het noemen aan het fundament, dus de basisprocessen zo neerzetten dat we ook met een beetje tegenwind blijvend een goed rendement kunnen realiseren. Belangrijk hierbij is uiteraard cashflowbeheersing. We gaan nu een aantal zaken slimmer doen om ruimte te creëren voor investeringen in de onderneming zelf.’Ondervindt Gazelle hinder van de kredietcrisis? ‘We zien de groei van de afgelopen jaren in het aantal verkochte fietsen in Nederland in bepaalde belangrijke segmenten stagneren. De economische situatie heeft wat dit betreft voor aarzeling gezorgd bij dealer en consument. Zeker in de tweede helft van afgelopen jaar en het begin van 2009. Dit wordt echter gecompenseerd door het grote succes van de e-bike.’Is de strategie van Gazelle aangepast door de crisis? ‘Je ziet in het dealerkanaal ondernemers worstelen met resultaten en financiering. 90 procent van dit dealerkanaal wordt door Gazelle bediend. Vaak is er dan ook nog sprake van lange relaties waarbij dealers sterk leunen op de paar fietsenfabrikanten die er zijn. Het is belangrijk voor ons om te bewaken dat de ondernemingsrisico’s van de afzonderlijke dealers niet bij Gazelle terechtkomen, zonder daarbij de commerciële relatie te verstoren. We gaan daarom het debiteurenbeheer verder professionaliseren. Aan de leverancierszijde kijken we ook nadrukkelijker naar mogelijkheden. Leveranciersmanagement is hierbij een belangrijk speerpunt. Verder letten we stringenter op onze voorraadbeheersing, dat is op dit moment een complexe uitdaging. De implementatie van SAP gaat hierbij zeker helpen bij het beter plannen en aansturen van onze supply chain.’Hoe moet de financiële functie het alignment borgen tussen organisatie en strategie? ‘De finance & control functie dient van toegevoegde waarde te zijn bij de bewaking van en het meedenken in de procesinrichting. Bij Gazelle was er sprake van een klassieke financiële afdeling die zich bezighield met het administreren en vastleggen, maar het ontbrak aan een proactieve houding richting de operatie en een bewakende rol. Om deze proactieve leidende rol in te kunnen vullen hebben we de organisatiestructuur gewijzigd. Sinds dit voorjaar is een afdeling verslaglegging en control ingericht die verantwoordelijk is voor het bewaken en signaleren van issues, procesoptimalisatie en meedenken in de operatie zelf. Dat moet leiden tot een betere sturing en uiteraard tot verbetering van resultaten.’Gaat de finance functie van passief naar proactief? ‘Deze transitie is zoals aangegeven pas dit jaar ingezet. Dat geldt ook voor de informatieverstrekking. We kijken nu naar gedegen managementinformatie en KPI’s. Middels ons nieuwe SAP systeem is het inzicht in onze processen aan het verbeteren. Daarnaast gaan we gebruik maken van Qluickview als analysetool. Hiermee willen we onze operatie beter gaan monitoren.’De finance afdeling als businesspartner? ‘Dat is wel de bedoeling. Dat vergt echter een cultuuromslag en dat is een proces dat tijd zal vergen. Er is echter een latente behoefte aan sterke sturing en managementinformatie en hierbij is de omschakeling voor sommigen lastig. We proberen hierbij mensen aan te sporen om mee te helpen dit proces in te vullen en zelf te optimaliseren.’Hoe ziet u uw eigen rol in de organisatie? ‘Ik loop hier nog maar sinds 1 februari van dit jaar rond en daarmee is de invulling mijnerzijds nog pril. Mijn bijdrage zie ik met name als initiator van procesverbeteringen, bedrijfseconomisch geweten en als sparringpartner van het managementteam.’Hoe houden de finance medewerkers voldoende kennis van de business? ‘Op dit moment is daar nog te weinig aandacht voor omdat we nog druk bezig zijn om processen te optimaliseren, maar op basis van de nieuwe proactieve wijze van werken zal er meer kennis en begrip ontstaan bij de finance medewerkers waar het onze basis processen betreft. Overigens geldt dit ook voor onze ITafdeling. Ook hier hebben we de proactieve wijze van werken geïntroduceerd.’

Wat is uw benchmark? ‘Benchmarken blijft belangrijk; uiteraard wordt binnen ons concern gekeken naar de marktontwikkelingen en GfK-cijfers. Hoe verhoudt onze prestatie zich ten opzichte van onze concurrenten? Daarbij letten we nauwgezet op marktontwikkelingen en voorhanden zijnde publicaties. Informatie uit het dealerkanaal is hierbij ook van groot belang. Uiteraard blijft echter onze kracht het uitgangspunt. Wij blijven innoveren.’Hoe houdt u zicht op de investeringen? ‘Hiervoor hebben we uiteraard een gedegen procedure. De investeringsbegroting is onderdeel van het jaarlijkse budget en een meerjarenplan. Gaandeweg het boekjaar worden investeringsaanvragen ten opzichte van de begroting getoetst. Of het nu gaat om noodzakelijke vervangingen, investeren in efficiency of nieuwe bedrijfskleding, alles wordt zorgvuldig afgewogen.’Waar worden de financiële processen uitgevoerd? ‘Op dit moment verzorgen wij alle facetten van het proces met het eigen team. Het outsourcen van de salarisadministratie wordt wel onderzocht omdat dit proces op dit moment nog niet geïntegreerd is in SAP. De integratie van dit proces vergt een additionele investering die we uiteraard wel willen toetsen ten opzichte van verschillende alternatieven. Voor de overige processen hebben we de mensen in huis om de professionaliseringslag voldoende te kunnen maken.’Hoe ziet u de finance functie? ‘De finance control functie dient bij Gazelle ingericht te worden op procesverbetering en toch ook wel een beetje voor de troepen uitlopen en op basis van een overall view en een bedrijfseconomische analyse sturend optreden richting operatie. Daarbij moet je ook de discussie niet mijden.’Wat zijn de trends in de finance functie? ‘Ik denk dat de laatste jaren de balans aan het verschuiven is. Eenzijdige focus op cost control zie je plaatsmaken voor het sturen op cashflow en liquiditeit. Gezien de wijze waarop veel ondernemingen gefinancierd zijn en het huidige economische klimaat een voor de hand liggende trend.’PERSOONLIJKNaam: Rolf VerspuijFunctie: CFO Koninklijke GazelleLeeftijd: 32 jaarOpleiding: Economie Universiteit UtrechtLoopbaan: Directeur Management Services bij Lampenier, Manager Logistiek bij V&D, ControllerManagement Services bij V&DHobby’s: Golfen, lezen, Vaderlandse geschiedenisTEAMAantal medewerkers totaal: 450 fteAantal medewerkers in financiële functie: 20 fteTypering team: Gedreven en loyaalFinanciële systemen: SAP, Qluickview