Round Table: Embrace entrepreneurship

Hoe behoud je de balans tussen control en ondernemerschap? Dat is het onderwerp van de Round Table sessie van de CFO Association bij organisator Unit4.

Bedrijven die groeien moeten meer structuur aanbrengen en krijgen dan te maken met bureaucratie. Het gevaar hiervan is dat het ondernemerschap verloren gaat. Die strubbeling wordt mooi beschreven in het boek The Founder’s Mentality en dit is bovendien het jaarthema van de CFO Association. Twintig top-financials gaan erover in gesprek tijdens deze bijeenkomst.

Maar wat beschouwen de deelnemers nu eigenlijk als ondernemerschap? Woorden die naar voren komen in de rondvraag zijn: lef, innovatie, sales, focus, uitdagen, doen, keuzes maken, vernieuwen, wendbaar, kansen zien,  of can do.


Sjoerd-Jaap Westra van Unit4 leidt de bijeenkomst in

Is finance doorgeschoten in het aanbrengen van control, vraagt gespreksleider en CFO Community Manager Kevin Mottard. Centraliseren levert voordelen op: kostenreductie, de kwaliteit van de financiële data kan toenemen. Maar een belangrijk nadeel: het kost allemaal wat meer tijd, zegt een deelnemer. Het is dus vraag hoe hard control meegroeit bij een bedrijf dat in de lift zit. Bij een stap vooruit, moet het ‘beheersbeen’ er altijd bijgetrokken worden. De uitdaging is het vinden van een balans. Het contact met de front-line mag niet verloren gaan: “Voor ons is het belangrijk dat op lokaal niveau de mensen over de marketing gaan”, zegt een deelnemer. En blijf nadenken over wanneer het functioneel is. Ga je te dogmatisch standaardiseren, dan loopt het mis, concludeert een deelnemende CFO.

Ondernemend werken heeft consequenties voor het personeel. WIl je meer ondernemerschap binnen je bedrijf, dan heb je ook slagvaardige mensen nodig. Het is wel een probleem als deze mensen in een organisatie terecht komen, die dat niet is. Het moet voor hen een leuk bedrijf zijn om te werken, waar ze ondernemend en slagvaardig kunnen zijn, zegt een deelnemer. Dat neemt niet weg dat standaardisatie bij groei wel nodig is, denkt hij.  

Juist meer control

Dat die balans precair kan zijn, laat ook een andere deelnemer zien. In dit bedrijf betekent experimenteren niet alles eerst doorrekenen, maar het gewoon gaan doen. Tijdens het proces wordt bekeken of het werkt. Met dashboards wordt goed gemeten wat het effect is. Het lijkt een manier die uitstekend past bij deze tijd. Maar lastig wordt het als het gaat om investeringsbeslissingen: “Het heeft ons veel gebracht, maar soms kan het geen kwaad om meer control toe te voegen.”

Fouten maken onontkoombaar

Het starten van nieuwe initiatieven brengt sommige bedrijven in een lastige spagaat: iets nieuws beginnen en tegelijkertijd het oude in stand houden. Het is een forse omslag, die gaat met pijn, vallen en opstaan, vertelt een deelnemer. Een nieuwe beweging op gang zetten is sowieso moeilijk, want je weet niet hoe het moet. Je moet de durf hebben het te doen, zegt hij hierover. Tegelijkertijd moet je ook op tijd stoppen, als je een verkeerd pad bent ingeslagen, is een les die hij leerde.

Binnen dit proces is fouten maken iets waar je niet aan ontkomt. Een deelnemer hekelt daarin de Nederlandse cultuur, de maatschappelijke acceptatie van falen is volgens hem hier stukken kleiner dan in bijvoorbeeld de VS. Daar word je pas serieus genomen als je een keer failliet bent gegaan, zegt hij. Er bestaat wel een groot verschil tussen beursgenoteerde bedrijven en familiebedrijven, bij die eerste word je eerder de maat genomen. Jongeren gaan al heel anders met fouten om, zijn juist op zoek naar omgevingen om te leren en fouten te maken, zegt een ander. Maar het zit diep in onze cultuur: de tegenstelling is win or lose, het zou win or learn moeten zijn.

Hardere bedrijfscultuur

Toch kun je je ook afvragen of ondernemerschap niet juist om een hardere bedrijfscultuur vraagt. De bakker om de hoek moet presteren, anders gaat ie failliet. Waarom geldt dat niet voor medewerkers binnen een bedrijf? Hier zijn maar weinig aanwezigen het mee eens. “We rekenen mensen strak af op resultaat, maar zien dat het verloop in ons bedrijf ook enorm is. We vragen ons af of we misschien te streng zijn”, vertelt een deelnemer over de ervaring hiermee. Anderen wijzen erop dat het gaat om de manier waarop iemand een target niet haalt en dat soft targets zoals samenwerking ook een rol spelen. Een aanwezige gelooft wel in de hardere prestatiecultuur die bijvoorbeeld in de VS heerst. Maar wanneer slaat dit om in een angstcultuur, dat gevaar ligt wel op de loer. Durven mensen dan nog wel de nek uit te steken? Dan komt het ondernemerschap juist weer in gevaar.

Klik op de afbeelding en bekijk alle foto's van het evenement. Bent u er volgende keer weer bij? Bekijk hier de agenda van onze events