Small caps presteerden beter dan grote bedrijven in tien van afgelopen dertien jaren

Terwijl de MSCI World Large Cap Total Return Index ongeveer 80% steeg tussen januari 2001 en september 2013, verdrievoudigde de corresponderende Small-Cap Index in dezelfde periode. Alleen in de jaren 2007-08 en in 2011 deden zogeheten large caps het beter dan kleine.

Dit blijkt uit de studie Is small beautiful? van Allianz Global Investors (AllianzGI).Beleggers worden beloond voor het nemen van risicoTwee factoren zijn belangrijk in de prestaties van small caps, zegt Stefan Scheurer, Senior Capital Markets Analyst van AllianzGI en schrijver van de studie: “Enerzijds zijn veel small caps nog steeds in een groeifase resulterend in een grotere toename van winsten en stijging van aandelenkoersen. Beleggers worden daarmee beloond voor het grotere risico dat inherent is aan small caps. Anderzijds doen small caps het slechter dan large caps in tijden van crisis als beleggers risicomijdend opereren en dus uit small caps wegvluchten. Eén reden daarvoor is de mindere liquiditeit van small caps door hun lagere marktkapitalisatie. Dat is wat we zowel zagen toen Lehman ineenstortte alsook tijdens de eurocrisis.”Regionale verschillen, maar zelfs in Japan presteren small caps beter In Europa en Noord-Amerika zijn de jaarresultaten van small caps sinds 2001 gemiddeld zes procentpunten hoger dan van large caps. In absolute termen was er een gemiddeld rendement van 8-9% per jaar voor small caps vergeleken met een gemiddelde van 2-3% voor grote bedrijven. Ook in Japan zijn small caps winstgevend. Terwijl Japanse large caps de afgelopen dertien jaar een gemiddeld rendement van -0,5% scoorden – het ‘Verloren Decennium’ – genereerden small caps een gemiddelde van 3,5% per jaar. “Voor een land met een reële economische groei van minder dan 1% per jaar en inflatie en rentetarieven van bijna 0% zijn dat opvallende prestaties,” zegt Scheurer.Ook in Nederland presteren small caps beter In Nederland hebben small caps 60,4 procentpunt beter gepresteerd[1] dan large caps tussen 2001 en september 2013. “Een voorbeeld van een Nederlandse small cap die in recente jaren positief heeft bijgedragen aan de resultaten van het Allianz Europe Small Cap Equity fonds is bijvoorbeeld Unit4, een wereldwijd opererend bedrijf in zakelijke software,” zegt Frank Hansen, verantwoordelijk voor het Europese deel van de portefeuille.Regionale expertise is de sleutel voor het samenstellen van een portefeuilleDit bevestigt in de ogen van Andrew Neville, small cap fund manager bij AllianzGI, het concept van het Allianz Global Small Cap Equity fonds. Dit fonds werd in juni 2013 gelanceerd maar is gebaseerd op een strategie die al meerdere jaren succes heeft. Het fonds investeert wereldwijd in small cap aandelen. De samenstelling van  regionale sub-portefeuilles is gebaseerd op de expertise van lokale small cap teams van AllianzGI. De volledige portefeuille bestaat 155-190 aandelen, waarvan ongeveer de helft Amerikaans en een kwart Europees. Ongeveer de helft van het resterende kwart komen uit Azië-Pacific en zelfs Japan.“Aangezien ervaring en onderzoek het alfa en omega zijn van een succesvolle selectie van aandelen in de sector small caps, is regionale expertise de sleutel tot succes. Allianz Global Investors heeft decennia ervaring. De small cap teams in Europa, Japan and Azië-Pacific beheren al vijftien jaar met succes small-cap producten en het team in de VS al dertig jaar,” zegt Neville.Economische meewind voor small cap aandelen in EuropaHet huidige economische klimaat is goed voor Europese small caps, meent Frank Hansen, jarenlang verantwoordelijk voor het fonds Allianz Europe Small Cap Equity. Het sentiment en de leading indicators wijzen erop dat de Europese economie langzaam maar zeker uit de malaise komt en de komende kwartalen gaat herstellen. “De ervaring toont dat aandelen van small caps het beter doen als de economie weer herstelt omdat ze gevoeliger zijn voor het economisch klimaat,” zegt Hansen. “Er blijven echter risico’s voor de aandelenmarkten – van de voortslepende discussie over het monetaire beleid van de Federal Reserve in de VS, het zogeheten tapering, tot een mogelijke vertraging van de hervormingsinspanningen in landen in de eurozone. Een goede selectie van aandelen blijft dus cruciaal,” zegt de small cap expert. “Het hangt in grote mate af van de kwaliteit van het inzicht in de betrokken bedrijven. Allianz Global Investors bevindt zich in een goede positie met meer dan 50 sectoranalisten wereldwijd en nog eens 25 analisten in de gebieden krediet, duurzaamheid en GrassrootsSM Research.”[2]